Dierenwelzijn

  In het huidige streven naar een steeds duurzamere veehouderij wordt dierenwelzijn belangrijker. Dierenwelzijn gaat over de kwaliteit van leven van een dier. Houders van dieren moeten voldoen aan regels voor verzorging, huisvesting en vervoer van dieren. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op dierenwelzijnsregels. De specialisten van Hekkelman weten welke ontwikkelingen er op dit gebied spelen en kennen de agrarische praktijk.

  Toezicht en handhaving

  In de dagelijkse praktijk controleert de NVWA veehouders, vervoerders en slachterijen veelvuldig op de naleving van regels voor dierenwelzijn. Diverse juridische vragen zijn van betekenis. Wat vereist het Besluit houders van dieren bijvoorbeeld van mij? Hoe ga je het beste met de controles van de NVWA om? Moet ik verplicht meewerken aan die controles? Welke bevoegdheden heeft de NVWA? Wat kan ik doen als mij een dwangsom wordt opgelegd? Kan zowel bestuursrechtelijk, als strafrechtelijk worden gehandhaafd? En kan overtreding ook leiden tot een randvoorwaardenkorting? Hoe kan ik daartegen opkomen? Onze specialisten kunnen je helpen bij deze en vele andere vragen.

  Aansprakelijkheid

  Dieren staan centraal in een veehouderij. Voor veehouders is het belangrijk dat het goed gaat met hun dieren. Maar wat als een fout van een ander ervoor zorgt dat het niet goed gaat met je dieren? Bijvoorbeeld als gevolg van onjuiste adviezen, de levering van het verkeerde voer of de toediening van een fout medicijn. Deze gevallen leveren lastige aansprakelijkheidskwesties op, waar de hulp van een agrarisch-juridisch expert nodig is. Hekkelman heeft deze expertise in huis.

  Verbod nertsenhouderij

  Op 15 januari 2013 is de Wet verbod pelsdierhouderij in werking getreden. De wet regelt dat er geen nieuwe pelsdierhouderijen mogen bijkomen. Bestaande nertsenhouderijen mogen onder voorwaarden tot 1 januari 2024 blijven bestaan. Ze mogen echter niet meer uitbreiden. Nerstenhouders die kosten maken voor sloop of ombouw van hun nerstenhouderij kunnen voor subsidie in aanmerking komen. Overigens is het wettelijk verbod nog niet onherroepelijk, omdat de Hoge Raad zich nog over de rechtmatigheid van het verbod moet uitspreken. Heb je juridische vragen op het terrein van dierenwelzijn? Neem dan gerust contact op met één van de specialisten van Hekkelman.