Duurzaamheid & innovatie

  Bij duurzaamheid in de agrarische sector gaat op dit moment onder meer over systeeminnovaties, welzijn en gezondheid van dieren, maar ook om energie, milieu en klimaat, markt en ondernemerschap en verantwoord consumeren. Hoewel overheden en agrariërs in duurzaamheidstrajecten veelal gelijk optrekken, is er soms verschil in tempo. De agrariër wenst bijvoorbeeld om bedrijfseconomische redenen meer tijd voor de realisatie van een diervriendelijker stalsysteem, terwijl de overheid sneller resultaat wil, bijvoorbeeld om de achtergrondconcentratie van geur of fijn stof terug te dringen. Ook de omgekeerde situatie komt voor: de boer wil mest verwerken met een biovergister, maar de overheid ziet dat – mede vanwege de kritische houding van omwonenden – niet zitten. In zo’n situaties ontstaat behoefte aan juridische expertise. Maar ook al bij de ontwikkeling van een duurzaamheidsconcept is juridische input een must.

  Provinciale en gemeentelijke duurzaamheidsregels

  Om verduurzaming af te dwingen, zoeken provincies en gemeenten soms naar mogelijkheden buiten de gebaande paden. In provinciale verordeningen of het gemeentelijke bestemmingsplannen worden bijvoorbeeld duurzaamheidsregels gesteld. Met die regels kan inbreuk worden gemaakt op de bestaande rechten van agrariërs, bijvoorbeeld op de bestaande uitbreidingsmogelijkheden van een veehouderij. Dit kan voor de veehouder reden zijn zich tegen dergelijke regels te verzetten.

  Stimuleringsregelingen

  Verduurzamingsprojecten in de landbouw zijn vaak enkel levensvatbaar met subsidie. Er zijn tal van (veelal fiscale) stimuleringsregelingen. Komt de subsidie in gevaar, dan zijn de problemen veelal niet te voorzien.  Problemen kunnen worden voorkomen door een goed advies over de wijze waarop de subsidievoorwaarden kunnen worden nageleefd. In het uiterste geval dient te worden geprocedeerd om de subsidie veilig te stellen.

  Duurzaam veevoer met insecten

  Insecten zijn eiwitrijk. Als meer insecten zouden worden gekweekt en zouden worden verwerkt tot bijvoorbeeld voer voor varkens en kippen, zou de overbevissing kunnen worden teruggedrongen en de kap van regenwouden ten behoeve van sojaplantages kunnen worden verminderd. De regels voor voedselveiligheid staan echter veelal aan initiatieven in de weg. Niettemin zijn er mogelijkheden, met inachtneming van de regels.

  Duurzaam duurzaamheidsconcept

  Het is raadzaam voor een duurzaam duurzaamheidsconcept tijdig juridisch advies in te winnen. Onze specialisten helpen je graag op weg.