Fosfaatrechten

  Wetten en regels voor de melk(rund)veehouderij volgen elkaar in rap tempo op.  Na afschaffing van de melkquotering is de melk(rund)veehouderij geconfronteerd met achtereenvolgens de Wet verantwoorde groei melkveehouderij, de AMvB grondgebonden groei melkveehouderij en de Wet grondgebonden groei melkveehouderij. In 2017 introduceert de overheid verder een stelsel van fosfaatrechten.

  Maar daar blijft het niet bij. In het ‘ruimtelijk spoor’ lopen melkveehouders aan tegen provinciale en gemeentelijke duurzaamheidseisen en tegen eisen op het vlak van grondgebondenheid. Bovendien is er de roep om (verplichte) weidegang.

  Op 1 april 2015 verviel het Europese stelsel van melkquotering. Veel melkveehouders zagen daarin kansen hun bedrijf uit te bouwen. De overheid stond ruimte voor groei toe, maar voorzag gevolgen voor de mestproductie. Daarom voerde zij op 1 januari 2015 de Wet verantwoorde groei melkveehouderij in. Om grondloze groei te voorkomen, volgden de AMvB grondgebonden groei melkveehouderij en het wetsvoorstel grondgebonden groei melkveehouderij.

  Verder wil de overheid de fosfaatproductie in de melkveehouderij reguleren en overschrijding van het fosfaatproductieplafond voorkomen. Daarom introduceert zij een stelsel van fosfaatrechten voor de melkveehouderij. Inzet daarvan is te bereiken dat de melkveehouderij voldoet aan de randvoorwaarden van de Europese Nitraatrichtlijn. De Nitraatrichtlijn maximeert de hoeveelheid dierlijke mest die jaarlijks per hectare mag worden aangewend.

  Nederland maakt sinds 2006 gebruik van derogatie van de Nitraatrichtlijn, waardoor meer mest kan worden aangewend. De derogatie leidt tot minder kosten voor de verwerking van het mestoverschot en voor de aanvoer van kunstmest. Met het stelsel van fosfaatrechten beoogt de overheid de fors toegenomen fosfaatproductie onder het productieplafond uit de derogatievoorwaarden te brengen. 

  Onze specialisten volgen de ontwikkelingen in de melkveehouderij op de voet en helpen je graag verder. Neem voor afstemming gerust contact met ons op. Wij helpen je graag.