Handhaving in de agrarische sector

  Een activiteit in strijd met het bestemmingsplan of zonder de benodigde vergunningen: een veelvoorkomend probleem, ook in de agrarische sector en het buitengebied. Wat te doen als een luchtwasser niet juist in gebruik zou zijn, de geluidvoorschriften van een omgevingsvergunning milieu worden overtreden, een agrarische bedrijfswoning door een burger wordt bewoond of een recreatiewoning permanent wordt bewoond? Is er concreet zicht op legalisatie of draait het uit op handhaving? De specialisten van Hekkelman kunnen jou helpen, bij deze en vele andere handhavingsvragen.

  Last onder dwangsom

  Krijgt men een last onder dwangsom opgelegd, dan dient men een geldbedrag (de dwangsom) te betalen, als niet binnen een bepaalde tijd een einde is gemaakt aan een overtreding.  Hierbij komt veel kijken. Is er wel sprake van een overtreding? Valt een activiteit niet onder het overgangsrecht? Is de begunstigingstermijn wel redelijk? En is de opgelegde last wel concreet genoeg? De overtreder dient namelijk precies te weten wat hij moet doen om een overtreding ongedaan te maken. Allemaal vragen waarop onze specialisten sluitende antwoorden kunnen vinden. Worden dwangsommen verbeurd, dan dient de overheid die dwangsommen in te vorderen. Daarbij gaat het in de praktijk nogal eens mis. Er verschijnt dan ook dikwijls jurisprudentie over het verbeuren van dwangsommen en de invordering ervan. Onze advocaten adviseren hierover graag.

  Last onder bestuursdwang

  Bij een last onder bestuursdwang moet (vaak snel) actie worden ondernomen om een illegale situatie te beëindigen. Gebeurt dat niet binnen de gestelde termijn, dan kan de overheid zelf een einde maken aan de overtreding.  Denk bijvoorbeeld aan het opruimen van asbestdeeltjes na een brand of het opruimen van drugsafval dat op jouw perceel is gedumpt. De gemaakte kosten zijn voor rekening van de overtreder. Wanneer jegens wie kan nu precies worden gehandhaafd? Is dit degene die de brand heeft veroorzaakt of het drugsafval heeft gedumpt, of is dit de eigenaar van het perceel? En welke kosten mogen in rekening worden gebracht?

  Gedogen

  De overheid kan er ook voor kiezen niet te handhaven, maar een illegale situatie te gedogen. Wanneer kan gedogen juridisch door de beugel? En waaraan moet goed gedoogbeleid voldoen?  Ook hierbij kunnen de specialisten van Hekkelman jou van dienst zijn.