Hippisch recht

    In geen enkel wetboek vind je een regeling van het hippisch recht. Voor het fokken, houden, verhandelen en het gebruik van paarden in de sport is echter een woud aan regels ontstaan, waarin de liefhebber van paarden of de professional zijn weg moet zien te vinden. Onze juristen kunnen jou daarbij behulpzaam zijn. Zij zijn bovendien volledig thuis in de paardenwereld. Je hoeft hen dus niet uit te leggen wat hoefkatrolontsteking is, of ocd of een kalkoen. De paardenwereld en -praktijk  is veelzijdig, de regelgeving ondoorzichtig en complex. Problemen rond de aan- of verkoop van een paard of aansprakelijkheidskwesties zullen niet onbekend zijn. Maar welke vergunningen precies vereist zijn om paarden te houden, een stal te bouwen, een rijbak aan te leggen, een stapmolen te plaatsen en welke regels gelden voor de opslag van mest of bij transport, is minder duidelijk. En dan zijn er ook nog de stamboekregelgeving, de regelgeving bij wedstrijden, dopingreglementen en tuchtregels. Aansprakelijkheidskwesties spelen bovendien niet alleen rond het paard, maar ook rond de organisatie van evenementen of bij de inschakeling van een dierenarts, hoefsmid of paardentandarts. Onze specialisten hebben ervaring met het opstellen van contracten, het oplossen van koop- en aansprakelijkheidskwesties en weten alles van het omgevingsrecht en de regels die gelden rond wedstrijden en voor fokkerij-organisaties. Tegelijkertijd zijn zij thuis in de paardenwereld. Neem dus gerust vrijblijvend contact met hen op. Zij denken graag met jou mee.