Landinrichting

    Landinrichting in het agrarisch gebied is een ingrijpend proces waarbij de belangen groot zijn. Een bedrijf is vaak maar één keer betrokken bij een ruilverkaveling. Het is daarom belangrijk dat er niets fout gaat. Of het nu gaat om een inrichtingsplan, een ruilplan (voorheen ‘plan van toedeling’) of de lijst der geldelijke regelingen, onze specialisten staan klaar om je hierbij te adviseren en te begeleiden. Herverkaveling op basis van de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg) is een ingewikkeld proces. In dit proces verzoeken Gedeputeerde Staten van de provincie en de landinrichtingscommissie op verschillende momenten om jouw inbreng. Ben je het met het ontwerpinrichtingsplan, het ontwerpruilplan, en het ontwerp van de lijst der geldelijke regelingen niet eens, dan is het belangrijk dat je daarop reageert. Leggen Gedeputeerde Staten of de landinrichtingscommissie jouw inbreng naast zich neer, dan zul je de stap naar de rechter moeten overwegen. De specialisten van Hekkelman kunnen jou in dit ingrijpende proces bijstaan. Neem voor een verkennend gesprek gerust contact op met een van onze specialisten.