Leges

    Legesaanslagen zijn vaak ondoorzichtig. In de agrarische sector worden ze echter weinig ter discussie gesteld. Dat lijkt niet terecht. Vaak zijn er namelijk aanknopingspunten om opgelegde leges met succes aan te vechten. Er liggen bijvoorbeeld kansen als de heffing onredelijk hoog is, de bouwkostenlijst niet door de gemeenteraad is vastgesteld of bij verwijzingen naar een bouwkostenlijst of NEN-normen die niet correct zijn bekendgemaakt. Ook de hoogte van de bouwkosten wordt regelmatig onjuist vastgesteld. En dan is er nog de wettelijke legessanctie als bestemmingsplannen niet op tijd worden geactualiseerd. De bouw van stallen in de agrarische sector is op een historisch laag pitje gekomen. Melkveebedrijven worden geremd door de groeiregulering. Daarbij komt dat de melkprijzen laag zijn. Ook het financieel perspectief in de varkenshouderij is ongunstig. In de pluimveehouderij ontbreekt het aan dynamiek, omdat er onvoldoende pluimveerechten beschikbaar zijn. Verder verbiedt de Wet verbod pelsdierhouderij nieuwe pelsdierhouderijen. Niettemin zijn er bouwinitiatieven. Wie wil bouwen, moet echter ook leges betalen, ook in de agrarische sector. Vanwege de omvang van stallen zijn legesaanslagen in de agrarische sector vaak stevig.   Legesaanslagen zijn nogal eens ondoorzichtig en voor discussie vatbaar. Vaak zijn er aanknopingspunten opgelegde leges met succes aan te vechten. Wie hierbij een specialist in de arm neemt, vergroot zijn kansen op succes. De specialisten van Hekkelman ontraden je een kansloze procedure, maar bezorgen je ook een besparing op de legesaanslag als zij wel mogelijkheden zien. Voor een verkennend gesprek, neem gerust contact op met een van onze specialisten.