Pacht

    Als gronden of gebouwen tegen betaling in gebruik worden gegeven voor de landbouw, dan is er sprake van pacht. In de meeste gevallen gaat alles goed. Een geschil ontstaat vaak pas als de verstandhouding tussen de pachter en verpachter verslechtert. Zijn de afspraken wel (goed) op papier gezet? Is er sprake van een reguliere of geliberaliseerde pachtovereenkomst? Onze pachtspecialisten krijgen dagelijks dit soort vragen voorgelegd en helpen je graag. De verschillen tussen een reguliere en geliberaliseerde pachtovereenkomst zijn groot. Het is daarom raadzaam de pachtverhouding goed vast te leggen. Is er niets vastgelegd? Dan is er vaak sprake van reguliere pacht, waarbij de pachter veel bescherming heeft.  De belangen van de verpachter en pachter lopen meestal zeer uiteen. De  verpachter is veelal op zoek naar mogelijkheden om zijn rendement te verhogen door bijvoorbeeld de reguliere pacht te beëindigen. De pachter is voor zijn inkomen afhankelijk van de opbrengsten van de grond en is gericht op continuïteit van het gebruik tegen een acceptabele prijs. Deze tegenstrijdige belangen zorgen ervoor dat een conflict niet altijd onderling kan worden opgelost en er een gerechtelijke procedure moet worden gevoerd. De pachtspecialisten van Hekkelman kunnen jou hierover verder adviseren. Neem gerust contact op voor een verkennend gesprek.