Productierechten

    Agrarische bedrijven hebben in de regel productierechten nodig om het bedrijf te mogen voeren. Productierechten geven een norm voor de maximale milieubelasting van het bedrijf. Zonder productierechten is bijvoorbeeld het houden van dieren niet toegestaan. Kort gezegd, productierechten zijn  essentieel voor een agrarisch bedrijf, waardoor ze in de regel een flinke waarde hebben.

    De waarde en het feit dat je rechten nodig hebt om je bedrijf te mogen voeren, zorgen ervoor dat er vaak juridische procedures worden gevoerd over productierechten. Denk bijvoorbeeld aan procedures over het melkquotum, de varkensrechten, pluimveerechten en fosfaatrechten.

    In die procedures is specifieke kennis van de agrarische sector en de wet- en regelgeving over productierechten vereist. De specialisten van Hekkelman hebben jarenlange ervaring met advies en procedures over productierechten. Heb jij vragen over productierechten? Neem dan gerust contact op met onze advocaten.