Zakelijke rechten

    Agrariërs krijgen vaak te maken met zakelijke rechten. Als een boer bijvoorbeeld een overeenkomst sluit met een projectontwikkelaar om een windmolenpark of zonnepark op zijn grond te realiseren, moeten daarvoor rechten van opstal en overpad worden gevestigd. Hetzelfde geldt wanneer er kabels en leidingen door boerengrond moeten worden aangelegd. Een ander voorbeeld is de exploitatie van zonnepanelen op daken van stallen door energieleveranciers. Ook daarvoor moet een opstalrecht worden gevestigd.

    Zakelijke rechten zorgen ervoor dat iemand anders dan de juridische eigenaar het recht heeft om de onroerende zaak te gebruiken en erover te beschikken. Een goede samenwerking tussen eigenaar en gebruiker is daarbij belangrijk. Gelet daarop moeten partijen duidelijke afspraken maken, zodat zij weten waar zij aan toe zijn. Helder advies is daarvoor noodzakelijk. Onze specialisten hebben ruime ervaring met projecten waarin zakelijke rechten een rol spelen. Wij geven je graag advies over de juridische aspecten van het project en/of stellen een overeenkomst op.

    Oudvaderlandse zakelijke rechten

    In het verleden werden ook andere zakelijke rechten overeengekomen. Denk bijvoorbeeld aan het beklemrecht, waarbij de zogenoemde ‘beklemde meijer’ geldt als zakelijk gerechtigde voor de grond en als eigenaar van de opstallen. Een ander oudvaderlands recht is het recht van beplanting en bepoting, op grond waarvan men bomen kan hebben op een meestal naburig erf. Oudvaderlandse rechten vragen om specifieke kennis over de rechten. Onze advocaten beschikken over deze kennis en beantwoorden graag je vragen.