Ambtenarenrecht

  Het ambtenarenrecht is het arbeidsrecht voor overheidswerkgevers. Het gaat dan om overheidswerkgevers zoals de rijksoverheid, provincies, waterschappen, gemeenten, gemeenschappelijke regelingen. Maar ook om (openbare) onderwijsinstellingen. Allemaal werkgevers waar tot 1 januari 2020 het personeel werkzaam was op basis van een eenzijdige ambtelijke aanstelling.

  Het ambtenarenrecht werd beheerst door het bestuursrecht. Geen tweezijdigheid door een (arbeids)overeenkomst, maar eenzijdigheid via een (bestuursrechtelijk) besluit.

  Wnra

  Vanaf 2020 is er een hoop veranderd in het ambtenarenrecht. Met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk gelijk getrokken met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst. De meeste ambtenaren zijn nu werknemer.

  Met gespecialiseerde kennis van zowel het civiele arbeidsrecht als het ambtenarenrecht, kan Hekkelman ondersteuning bieden. Ook na de inwerkingtreding van de Wnra. Want ondanks de gelijktrekking blijven verschillen bestaan.

  Voor de overheidswerkgever gelden andere kaders, zoals ten aanzien van de medezeggenschap en bijvoorbeeld door de maximering van salarissen, ontslagvergoedingen en de wijze waarop verantwoording moet worden afgelegd. Ook zijn overheidswerkgevers eigenrisicodrager voor werkloosheidswet en kennen veel rechtspositieregelingen bovenwettelijke werkloosheidsregelingen.

  Ervaring ambtenarenrecht

  De advocaten van Hekkelman hebben ervaring met kwesties, zoals:

  Meer weten?

  Hekkelman is een ervaren specialist in het ambtenarenrecht. Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen jou graag verder.