Ambtenarenrecht

    Het ambtenarenrecht is het arbeidsrecht voor overheidswerkgevers. Het gaat dan om overheidswerkgevers zoals de rijksoverheid, provincies, waterschappen, gemeenten, gemeenschappelijke regelingen. Maar ook om (openbare) onderwijsinstellingen. Allemaal werkgevers waar tot 1 januari 2020 het personeel werkzaam was op basis van een eenzijdige ambtelijke aanstelling.

    Het ambtenarenrecht werd beheerst door het bestuursrecht. Geen tweezijdigheid door een (arbeids)overeenkomst, maar eenzijdigheid via een (bestuursrechtelijk) besluit.