Arbeidsongeschiktheid, ziekte & sociale zekerheid

  Waar moet ik aan denken als mijn werknemer ziek wordt? Hoeveel loon moet ik doorbetalen? Hoe zorg ik dat mijn werknemer weer beter wordt?

  Verplichtingen bij ziekte

  Bij arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte van een medewerker moet de werkgever aan verschillende dingen denken zoals:

  • het voorkomen van verzuim en preventief beleid
  • de verzuimbegeleiding
  • het verzuimprotocol
  • het inschakelen van een bedrijfsarts en het contact met de bedrijfsarts
  • de bevordering van de terugkeer van de werknemer
  • doorbetaling van loon bij ziekte
  • loonopschorting of –stopzetting
  • mogelijke loonsancties van het UWV
  • het ontslag van de zieke werknemer

  Ook privacyaspecten spelen een rol, bijvoorbeeld welke vragen de werkgever wel of niet mag stellen aan de zieke werknemer. En welke informatie mag de werkgever wel of niet (laten) verwerken?

  Eigenrisicodragerschap (ERD)

  Als eigenrisicodrager (voor de WGA of de Ziektewet) draag je als werkgever het risico voor de arbeidsongeschiktheid van jouw (ex-)werknemers. De betaling van de uitkering en de kosten van de re-integratie komen dan voor jouw rekening.

  Kosten

  Als ERD betaal je minder aan arbeidsongeschiktheidspremies. Maar je krijgt er ook verantwoordelijkheden en verplichtingen bij.

  Bezwaar en beroep

  De ERD voor de Ziektewet bereidt besluiten van het UWV voor. Daartegen staat bezwaar en beroep open. Zowel de ex-werknemer als de ERD is belanghebbende. De ERD voor de WGA (Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) heeft de bevoegdheid om zelf ingrijpende maatregelen op te leggen.

  Meer weten?

  Heb je vragen over jouw zieke werknemer? Of overweeg je eigenrisicodrager te worden en heb je ondersteuning nodig bij een of meerdere procedures? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen jou graag verder.