Arbeidsongeschiktheid & ziekte

    Waar moet ik aan denken als mijn werknemer ziek wordt? Hoeveel loon moet ik doorbetalen? Mag ik een zieke werknemer ontslaan? Hoe zorg ik dat mijn werknemer weer beter wordt? Dat zijn vragen die veel werkgevers stellen.

    Verplichtingen bij ziekte

    Bij arbeidsongeschiktheid van een medewerker moet de werkgever aan verschillende dingen denken zoals het voorkomen van verzuim, de verzuimbegeleiding, het inschakelen van een bedrijfsarts en de bevordering van de terugkeer van de werknemer. Ook privacyaspecten spelen een rol, bijvoorbeeld welke vragen de werkgever wel of niet mag stellen aan de zieke werknemer.

    Meer weten?

    Onze specialisten adviseren je graag over een preventief beleid, afspraken in het arbeidscontract, een verzuimprotocol, doorbetaling van loon bij ziekte, loonopschorting of ‑stopzetting, contact met de bedrijfsarts, mogelijke loonsancties van het UWV en het ontslag van de zieke werknemer.