Arbeidsongevallen

    De gevolgen van een ongeluk op de werkvloer kunnen niet alleen voor de werknemer maar ook voor de werkgever groot zijn, zeker wanneer er geen goede aansprakelijkheidsverzekering is. In de wet is geregeld dat de werkgever ervoor moet zorgen dat de werkplek veilig is. Heeft de werkgever daar niet voor gezorgd, dan is hij aansprakelijk voor de schade die een werknemer daardoor leidt. De aansprakelijkheid beperkt zich niet tot werknemers, ook andere hulppersonen die worden ingeschakeld kunnen daaronder vallen. De werkgever moet twee jaar loon doorbetalen. En soms nog meer wanneer de werknemer blijvend arbeidsongeschikt wordt terwijl hij zijn hele werkzame leven nog voor zich heeft, door een oorzaak waarvoor de werkgever aansprakelijk is. Redenen te over om jouw risico’s als werkgever goed te inventariseren. En om maatregelen te nemen die zorgen voor een veilige werkplek en een afdoende verzekering. Heb je daarbij hulp nodig, of word je geconfronteerd met dreigende claims. Neem dan gerust contact op met onze arbeidsrechtadvocaten.