Arbeidsvoorwaarden

    Loon, functie, werktijden, bonus, vakantie: er zijn talloze onderwerpen waarover een werkgever afspraken maakt met een werknemer. Hoe moet ik deze afspraken in een arbeidscontract vastleggen? Mag ik het contract later nog wijzigen? Kan ik van de cao afwijken?

    Aanvullende afspraken

    Binnen de kaders van de wet en cao is er ruimte voor maatwerk. Als binnen een bedrijf bijzondere belangen spelen, zijn aanvullende voorwaarden mogelijk. Denk daarbij aan vereiste diploma’s of een verklaring omtrent gedrag, langere opzegtermijnen, variabele personeelscondities, reglementen voor ziekte en herstel, studiekostenbeding, sociale mediabeleid, et cetera.

    Arbeidscontracten op maat

    Onze specialisten helpen je graag met advies en met een modelovereenkomst die recht doet aan jouw situatie. Twijfel je over jouw bestaande arbeidscontracten of reglementen? Dan kunnen wij deze screenen en (waar nodig) aanpassen aan de actuele wetgeving en aan jouw wensen.