Arbeidsvoorwaarden & arbeidsovereenkomsten

    Loon, functie, werktijden, bonus, vakantie, pensioen: er zijn talloze onderwerpen waarover een werkgever afspraken maakt met een werknemer. Afspraken die gelden tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst, maar ook afspraken die na het einde van de arbeidsovereenkomst nog doorwerken, zoals een relatie- / concurrentiebeding, of een geheimhoudingsbeding.

    Hoe moet je deze afspraken in een arbeidsovereenkomst vastleggen? Kan je afwijken van een cao? En kan je gemaakte afspraken later nog wijzigen?