Bedrijfsovername

    Overgang van onderneming: over weinig onderwerpen heeft het Europees Hof zich zo vaak moeten buigen. Dat geeft aan hoe complex deze materie is.

    Bij de overgang van een onderneming of van een zelfstandig onderdeel daarvan, gaat het werkzame personeel van rechtswege over naar de overnemende partij.

    Maar wanneer is er sprake van een overgang van onderneming? Wat zijn de exacte gevolgen en risico´s? Betreft het al een overgang van onderneming wanneer de werkgever alleen een groep werknemers in dienst neemt? Kan er van de wettelijke bepalingen worden afgeweken en uitgesloten worden dat het personeel overgaat? Kunnen de arbeidsvoorwaarden van de overgenomen medewerkers worden geharmoniseerd met de bestaande arbeidsvoorwaarden? Hoe zit het met de toepasselijke cao of cao´s? Mag een medewerker weigeren mee over te gaan naar de overnemende partij en wat zijn dan de juridische gevolgen?

    Neem voor de beantwoording van deze en dergelijke vragen gerust vrijblijvend contact op met de arbeidsrechtadvocaten van Hekkelman.