CAO

  Nog altijd heeft de meerderheid van werknemers direct of indirect te maken met een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Daarin worden belangrijke afspraken over arbeidsvoorwaarden vastgelegd over bijvoorbeeld loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd en de opzegtermijn.

  Wel of niet gebonden?

  Weet je of er voor jouw situatie een cao van toepassing is en wat daarin is geregeld? In de praktijk blijkt dat het niet altijd duidelijk is voor de betrokkenen of ze gebonden zijn aan een cao en aan welke. Dat kan ingrijpende gevolgen hebben.

  Afwijken van de wettelijke hoofdregels

  Een veel gehoord argument bij ondernemers om geen cao af te (willen) sluiten is dat zij de vakbonden buiten de deur willen of kunnen houden. Een cao biedt echter ook voordelen, met name de mogelijkheid om van de (nieuwe) wettelijke hoofdregels af te wijken.

  Discussie over de uitleg

  Het is niet altijd eenvoudig te beoordelen of er een cao van toepassing is. Daarnaast bestaat er vaak discussie over de uitleg van individuele bepalingen van de cao. Een verkeerde uitleg kan verstrekkende gevolgen hebben. Hiervoor is vaak specialistische, juridische kennis nodig.

  Vragen?

  Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met een van onze specialisten.