Concurrentie- & relatiebedingen

    Wie een veelbelovende sollicitant wil aannemen, zou een belangrijke vraag moeten beantwoorden. Weet ik zeker dat deze werknemer wel bij mij aan de slag mag gaan? Werknemers en werkgevers onderschatten de werking van het concurrentiebeding vaak. Als een concurrentiebeding schriftelijk is overeengekomen, bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, dan is de werknemer daar in beginsel aan gebonden. Overtreding van een dergelijk beding kan onaangename consequenties hebben voor de werknemer, zeker wanneer daaraan een boete is gekoppeld. Maar ook de nieuwe werkgever loopt risico. Want de overtreding van de werknemer kan de nieuwe werkgever worden aangerekend. En dat terwijl er mogelijkheden zijn om dit beding met tussenkomst van de rechter geheel of gedeeltelijk te beperken. Als je vragen hebt over een specifieke situatie bij in- of uitdiensttreding, aarzel dan niet contact met een van onze specialisten op dit gebied op te nemen voor een vrijblijvend gesprek.