Medezeggenschap

    Medezeggenschap betrekt werknemers en soms andere derden, zoals ouders of cliënten, bij besluiten in de onderneming of instelling. Via medezeggenschap kunnen derden invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken in de onderneming.