Medezeggenschap

  Medezeggenschap betrekt werknemers en soms andere derden, zoals ouders of cliënten, bij besluiten in de onderneming of instelling. Via medezeggenschap kunnen derden invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken in de onderneming.

  Wet op de ondernemingsraden (WOR)

  Een belangrijke wet is de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Deze bepaalt bijvoorbeeld wanneer een Ondernemingsraad (OR) verplicht is en wat de bevoegdheden daarvan zijn. Daarnaast regelt de WOR ook de medezeggenschap in kleine ondernemingen.

  Advies- en instemmingsrecht

  Voor besluiten die belangrijke financiële, economische en/of organisatorische gevolgen hebben voor de onderneming, is de werkgever verplicht om schriftelijk advies te vragen aan de Ondernemingsraad. Voor sommige besluiten moet de Ondernemingsraad zelfs toestemming geven. Dit instemmingsrecht ziet met name op regelingen op het terrein van het sociale beleid in de onderneming.

  Meer weten?

  Voor zaken rond medezeggenschap is vaak specialistische juridische kennis nodig. Wil je weten wat je met medezeggenschap kunt of moet? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen jou graag verder.