Medezeggenschap

  Medezeggenschap betrekt werknemers bij besluiten in de onderneming. Via medezeggenschap kunnen zij invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken in de onderneming.

  Advies- en instemmingsrecht

  Voor besluiten die belangrijke financiële, economische en/of organisatorische gevolgen hebben voor de onderneming, is de werkgever verplicht om schriftelijk advies of toestemming te vragen aan de OR. Voor sommige besluiten moet de OR zelfs toestemming geven. Dit instemmingsrecht ziet met name op regelingen op het terrein van het sociale beleid in de onderneming.

  Wor

  Een belangrijke wet is de Wet op de ondernemingsraden (Wor). Deze bepaalt bijvoorbeeld wanneer een ondernemingsraad (OR) verplicht is en wat de bevoegdheden daarvan zijn. Daarnaast regelt de Wor ook de medezeggenschap in kleine ondernemingen.

  Lust of last?

  Via medezeggenschap kunnen de werknemers invloed uitoefenen. De leiding van de onderneming krijgt zo ook belangrijke informatie van de werkvloer waarmee zij voordeel kan opdoen. Voor zaken rond medezeggenschap is vaak specialistische juridische kennis nodig. Wil je weten wat je met medezeggenschap kunt of moet? Neem dan gerust contact op met onze specialisten. Zij staan jou graag te woord.