Pensioen

  Niet iedere werkgever is verplicht om pensioen aan te bieden aan zijn werknemers. Toch bouwt zo’n driekwart van de beroepsbevolking pensioen op bij een pensioenuitvoerder.

  In meerdere branches, zoals de publieke sector, de zorg, de bouw, transport en retail, gaat het dan vaak om een verplichte pensioendeelname bij een bedrijfstakpensioenfonds. Een onderneming kan ook zijn eigen pensioenfonds hebben, of een pensioenregeling afsluiten bij een pensioenverzekeraar of een premie pensioeninstelling.

  De betrokken partijen

  Telkens zijn drie partijen betrokken; de pensioenuitvoerder, de werknemer en de werkgever. De werkgever die de pensioenovereenkomst sluit met de werknemer en gehouden is zijn pensioentoezegging na te leven. De werkgever die eveneens een uitvoeringsovereenkomst sluit met de pensioenuitvoerder. En de werknemer die pensioen opbouwt, heeft opgebouwd, of op enige moment pensioen gaat genieten.

  Lastige vraagstukken

  Het pensioenrecht is volop in beweging. Dit levert vele, soms lastige, vraagstukken op die tot aanpassing van de pensioenafspraken kunnen leiden. Maar los daarvan is pensioen een belangrijke en kostbare arbeidsvoorwaarde. En dus de aandacht waard.

  Ervaring pensioenrecht

  De advocaten van Hekkelman hebben ervaring met pensioenkwesties, zoals:

  • Verplichtstellingen bedrijfstakpensioenfondsen
  • Vrijstellingsprocedures
  • Premiegeschillen
  • Pensioenaspecten bij bedrijfsovernames
  • Pensioen en privatisering
  • Arbeidsongeschiktheidspensioen
  • Pensioen & ingeleend personeel zoals zzp’ers en payrollkrachten
  • Zorg- en informatieplichten voor werkgevers en pensioenuitvoerders
  • Het pensioenakkoord
  • Voorwaarden aan pensioendeelneming
  • Wijziging van de pensioenregeling
  • Pensioen en ontslag
  • Vervroegd pensioen, doorwerken na pensioen en seniorenregelingen

  Meer weten?

  Bij Hekkelman werken gespecialiseerde advocaten die jou kunnen adviseren op het gebied van uiteenlopende pensioenkwesties. Neem hiervoor gerust contact op met Geeke Hissink.