Privacy op de werkvloer

    Hoe lang mag je als werkgever persoonsgegevens van sollicitanten bewaren? Welke persoonsgegevens van het personeel mag je verwerken en voor welk doel? Mogen camera’s op de werkvloer worden gebruikt? Mogen andere controlemiddelen op het werk worden ingesteld en onder welke voorwaarden? Mag je persoonsgegevens met een derde, bijvoorbeeld de salarisadministrateur of arbodienst uitwisselen? Welke beveiligingseisen worden aan het bewaren en het uitwisselen van persoonsgegevens van personeel gesteld? Wat is de rol van de OR?