Overname, ontslag & reorganisatie

    De arbeidsrechtelijke gevolgen van een – ten gevolge van een reorganisatie – collectief ontslag of een overname zijn van wezenlijke invloed op de arbeidsovereenkomsten die werkgevers en werknemers met elkaar hebben. De arbeidsovereenkomst kan eindigen of overgaan. In alle gevallen moet de werkgever zijn beslissing kunnen uitleggen en voorzien in de personele gevolgen, bijvoorbeeld door een (met de vakbonden overeengekomen) Sociaal Plan.

    Ook buiten de bedrijfseconomische- of bedrijfsorganisatorische omstandigheden kunnen er redenen zijn om afscheid te nemen van een individuele werknemer. De werknemer is bijvoorbeeld langdurig ziek, heeft verwijtbaar gehandeld, functioneert niet of de onderlinge verhoudingen zijn ernstig verstoord.

    Daarnaast kan sprake zijn van een dringende reden voor ontslag op staande voet, waardoor de arbeidsovereenkomst onmiddellijk dient te eindigen. Ook in een dergelijke individuele casus moet een werkgever kunnen uitleggen waarom hij afscheid wil nemen en moet er afgerekend worden.