Reorganisatie & herstructurering

    Wie geconfronteerd wordt met de wens of noodzaak tot reorganisatie, weet niet altijd waarmee rekening te houden. Welke instanties zijn erbij betrokken? Hoeveel tijd is ervoor nodig?

    Als een reorganisatie ten koste gaat van arbeidsplaatsen is er een scala aan regels en verplichtingen aan de orde. Zo legt de Wet ondernemingsraden mogelijk de verplichting op advies te vragen aan de OR en moet voldaan worden aan de Wet Melding collectief ontslag indien meer dan negentien arbeidsplaatsen vervallen. Mogelijk legt een cao verplichtingen op tot overleg. En wellicht bestaat de plicht om een sociaal plan te sluiten met de vakverenigingen of met de ondernemingsraad. Elk ontslag wordt individueel beoordeeld door het UWV en daarvoor moet de werkgever aan de strikte verplichtingen voldoen die de Wwz oplegt.

    De ondernemingsrecht- en arbeidsrechtadvocaten van Hekkelman hebben jarenlange ervaring op dit terrein en kunnen jou terzijde staan bij het voorbereiden van alle facetten van een reorganisatie en de uitvoering daarvan. Neem dan gerust contact met ons op.