Sociale zekerheid - eigen risicodragerschap

    Als eigenrisicodrager (voor de WGA of de Ziektewet) draagt u als werkgever het risico voor de arbeidsongeschiktheid van uw (ex-)werknemers. De betaling van de uitkering en de kosten van de re-integratie komen dan voor uw rekening.

    Kosten

    Eigen risico dragen, betekent dat u minder aan arbeidsongeschiktheidspremies betaalt. Maar u krijgt er ook verantwoordelijkheden en verplichtingen bij. Er zijn bovendien voorwaarden aan verbonden.

    Bezwaar en beroep

    Als ERD (eigenrisicodrager) voor de Ziektewet bereidt u besluiten van het UWV voor. Daartegen staat bezwaar en beroep open en u bent belanghebbende. Als ERD voor de WGA (Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) heeft u de bevoegdheid om zelf ingrijpende maatregelen op te leggen. De eigenrisicodrager krijgt dus ongetwijfeld ook te maken met bestuursrechtelijke juridische procedures. Overweegt u eigenrisicodrager te worden of heeft u ondersteuning nodig bij een of meerdere procedures? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.