Sociale zekerheid & eigen risicodragerschap

  Als eigenrisicodrager (voor de WGA of de Ziektewet) draag je als werkgever het risico voor de arbeidsongeschiktheid van jouw (ex-)werknemers. De betaling van de uitkering en de kosten van de re-integratie komen dan voor jouw rekening.

  Kosten

  Eigen risico dragen, betekent dat je minder aan arbeidsongeschiktheidspremies betaalt. Maar je krijgt er ook verantwoordelijkheden en verplichtingen bij. Er zijn bovendien voorwaarden aan verbonden.

  Bezwaar en beroep

  Als ERD (eigenrisicodrager) voor de Ziektewet bereid je besluiten van het UWV voor. Daartegen staat bezwaar en beroep open en je bent belanghebbende. Als ERD voor de WGA (Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) heb je de bevoegdheid om zelf ingrijpende maatregelen op te leggen. De eigenrisicodrager krijgt dus ongetwijfeld ook te maken met bestuursrechtelijke juridische procedures.

  Vragen?

  Overweeg je eigenrisicodrager te worden of heb je ondersteuning nodig bij een of meerdere procedures? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen jou graag verder.