Flexibele arbeidsrelaties

  “Hoe kan ik een zzp’er inschakelen en voorkomen dat hij achteraf als een werknemer wordt gezien?” Deze vraag wordt ons regelmatig voorgelegd. Opdrachtgevers zijn voorzichtig vanwege de risico’s zoals loondoorbetaling bij ziekte, loonheffingen, ontslagbescherming of een ontslagvergoeding voor een vermeende opdrachtnemer.

  Duidelijke overeenkomst

  Wie werk wil uitbesteden aan een opdrachtnemer, moet er allereerst voor zorgen dat het contract in orde is. Welke naam partijen elkaar in de overeenkomst geven, is niet doorslaggevend (denk aan aanduidingen als opdrachtnemer, zzp’er of freelancer). Veel belangrijker is het dat de afspraken zodanig worden verwoord dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst.

  Wat onderscheidt een opdrachtnemer van een werknemer?

  Daarnaast is de feitelijke uitvoering relevant. Een opdrachtnemer is vrij om te bepalen hoe hij zijn werkzaamheden uitvoert. Hij gebruikt zijn eigen materiaal. Hij kan zich onder voorwaarden laten vervangen door een ander. Hij wordt niet doorbetaald bij vakantie en ziekte. Hij draagt ondernemersrisico’s en moet BTW afdragen. Kortom: Wie een opdrachtnemer daadwerkelijk behandelt als een derde voorkomt daarmee dat een rechter of andere instantie achteraf oordeelt dat de feitelijke uitvoering wijst op een arbeidsovereenkomst.

  Wet DBA

  Sinds de invoering van de Wet deregulering arbeidsrelaties kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer gebruik maken van speciale modelcontracten om hun arbeidsrelatie vorm te geven. Hiermee kunnen zij vooraf duidelijkheid verkrijgen via de Belastingdienst. Individuele afspraken, die passen bij jouw situatie, kunnen daarnaast nog steeds gemaakt worden.

  Advies nodig?

  De grens tussen een opdrachtnemer en werknemer is echter dun. Onze specialisten adviseren jou daarom graag over een passend contract, eventuele risico’s en de mogelijke oplossingen.