Erfenis

  Is een naaste van jou overleden? Dan is er een aantal zaken waarmee je rekening moet houden.

  Bijvoorbeeld:

  • Is er wel of geen testament?
  • Hoe ben je betrokken bij de erfenis: als erfgenaam, executeur, legitimaris, legataris of een combinatie hiervan;
  • Wil je de erfenis wel of niet aanvaarden en hoe gaat dat?
  • Wat is de beste manier om een erfenis te verdelen?
  • Wat als er ruzie is binnen de familie?

   

  Advocaat of notaris?

  Voor alle kwesties die te maken hebben met het afwikkelen van een erfenis kun je terecht bij onze erfrechtnotarissen en erfrechtadvocaten. Met onze checklist kun je bepalen of je bij een notaris of een advocaat moet zijn voor jouw vragen.

  Wil je meer weten over de werkwijze en de rol van onze erfrechtadvocaten? Klik dan hier.

  Checklist: advocaat of notaris?

  1. Ik wil weten of de overledene een testament heeft opgesteld.

  Onze erfrechtnotarissen kunnen dit voor jou controleren bij het Centraal testamentregister (CTR).

  2. Er is een verklaring van erfrecht of een verklaring van executele nodig.

  Onze erfrechtnotarissen kunnen die voor jou opstellen.

  3. We hebben als erfgenamen geen ruzie. We hebben wel behoefte aan deskundige begeleiding bij het afwikkelen van de erfenis.

  Onze erfrechtnotarissen kunnen dan als onpartijdig boedelnotaris jullie begeleiden. Verder kunnen zowel onze erfrechtnotarissen als erfrechtadvocaten als onpartijdig mediator optreden.

  4. We willen een van de erfgenamen een volmacht geven om namens de anderen erfgenamen de erfenis te regelen.

  Dit is vaak een onderdeel van een verklaring van erfrecht. Onze erfrechtnotarissen kunnen jou hierbij helpen.

  5. Helaas is er ruzie tussen erfgenamen onderling, met de executeur of met onterfde kinderen over de afwikkeling van de erfenis.

  Zowel onze erfrechtnotarissen als erfrechtadvocaten kunnen namens jou optreden. Als er een procedure wordt gestart, dan is een advocaat noodzakelijk.

  6. We komen er in onderling overleg niet uit en ik wil naar de rechter.

  Onze erfrechtadvocaten kunnen jou in een procedure deskundig bijstaan.

  Belangrijkste onderwerpen binnen het erfrecht

  Op deze pagina staan de belangrijkste en meest voorkomende zaken die spelen bij een erfenis.

  De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Erfenis accepteren of weigeren
  • Verklaring van erfrecht
  • Executeur
  • Je bent onterfd (legitieme portie)
  • Ruzie bij de afwikkeling van een erfenis
  • Erfbelasting

  Erfenis accepteren of weigeren

  Als je erfgenaam bent kun je een erfenis zuiver accepteren, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Wat in jouw situatie verstandig is, is onder andere afhankelijk van de omvang van de erfenis.

  Let goed op en vraag bij twijfel advies aan een deskundige. Een eenmaal gemaakte keuze kun je namelijk achteraf niet meer wijzigen.

  Lees hier meer over het aanvaarden of verwerpen van een erfenis.

  Verklaring van erfrecht

  Om de zaken van de overledene af te kunnen handelen, kunnen instanties (banken, verzekeraars e.d.) om een verklaring van erfrecht vragen. Dat is een notariële verklaring waarin staat vermeld wie de erfgenamen zijn of wie executeur is. Daarmee weten derden zeker dat ze met de bevoegde personen handelen. Deze verklaring is bijvoorbeeld ook nodig als de woning van de overledene moet worden verkocht.

  Executeur

  De executeur kan alleen in een testament benoemd worden. De taken staan in het testament maar ook in de wet. De taken kunnen heel uitgebreid zijn of beperkt blijven tot het regelen van de uitvaart.

  Je bent niet verplicht om een executeursbenoeming te accepteren. Doe je dat wel, bedenk dan dat je de vertegenwoordiger bent van de erfgenamen. Die mogen zelf niets doen zolang er een executeur is en zullen dus kritisch zijn op de wijze waarop de executeur zijn taak uitoefent.

  De belangrijkste taak is het opstellen van een boedelbeschrijving (overzicht van bezittingen en schulden), het betalen van schulden of het verkopen van bezittingen als dat nodig is om schulden te betalen. De executeur moet de erfgenamen informeren en ook overleg plegen over te nemen beslissingen.

  Lees hier meer over de executeur.

  Je bent onterfd (legitieme portie)

  Ouders kunnen in het testament één of meer van hun kinderen onterven. Je staat echter als onterfd kind niet helemaal met lege handen. Je hebt namelijk een wettelijk recht op je legitieme portie. De legitieme portie is de helft van je ‘gewone’ erfdeel, ook wel kindsdeel genoemd.

  Bij de berekening van de legitieme portie doen alle schenkingen mee die de ouder tijdens het leven heeft gedaan.Vooral als er grote bedragen zijn geschonken aan enkele kinderen kan het lonen dat het overgeslagen kind een beroep doet op de legitieme portie.

  Let op: het is belangrijk dat je binnen vijf jaar een beroep doet op de legitieme portie.

  Lees hier meer over de legitieme portie.

  Lees hier meer over het onterfde kind en zijn legitieme portie.

  Ruzie bij de afwikkeling van een erfenis

  We merken steeds vaker dat er ruzie ontstaat tussen familieleden over de afwikkeling van de erfenis. Het gaat dan meestal om de volgende kwesties:

  • de wilsbekwaamheid van de overledene om een testament te maken
  • discussie over de uitleg van een testament
  • de wijze waarop een kind de financiën van ouders heeft beheerd en of die rekening en verantwoording moet afleggen
  • de omvang van de erfenis en de verdeling daarvan
  • een onterving van een kind en het in kaart brengen van de schenkingen

  Veel andere discussie zijn denkbaar en ervaren wij dagelijks in onze praktijk. Niet zelden is een gebrek aan kennis van het erfrecht een van de oorzaken van de ruzies. Dat is jammer vooral als je ruzie had kunnen voorkomen door tijdige inschakeling van deskundige hulp.

  Erfbelasting

  Je bent als erfgenaam verplicht om zelf aangifte erfbelasting te doen als de erfenis boven de geldende vrijstelling uitvalt. Als er een executeur is, is die daarvoor verantwoordelijk.

  Er gelden grote vrijstellingen voor de langstlevende partner zodat die in veel gevallen geen erfbelasting hoeft te betalen. Voor kinderen zijn er kleinere vrijstellingen.

  Hoeveel erfbelasting je moet betalen bij een overlijden, hangt af van verschillende zaken.

  Lees hier meer over het berekenen van de erfbelasting.

  Hulp nodig?

  Bel dan gerust met een van onze erfrechtspecialisten (zie: contactpersonen). Weet je niet zeker of je een advocaat of notaris nodig hebt? Bekijk dan onze checklist op deze pagina.