Erfenis

  Erfenis: conflicten liggen op de loer

  Niet zelden leidt een erfenis tot ruzie binnen de familie. Onterving van kinderen, bevoordeling van kinderen door giften, een executeur die niet weet wat hij wel of niet mag, waarderingsgeschillen et cetera. Voorkom problemen en vraag tijdig advies aan de notarissen en advocaten erfrecht van Hekkelman.

  Erfenis: een complexe materie

  Het erfrecht is complex waarbij de positie van erfgenamen, legitimarissen, legatarissen door elkaar heen kunnen lopen. Het niet tijdig op juiste wijze aanvaarden van een nalatenschap kan grote financiële nadelen opleveren voor erfgenamen. Ook spelen er wettelijke (verval) termijnen op juridisch en fiscaal gebied. Vaak ontstaat discussie over de uitleg van testamenten, de omvang van de nalatenschap en de wijze van verdelen. Dat kan voorkomen worden als tijdig de hulp van een deskundige wordt ingeschakeld.

  Overleg of procederen?

  Voor beiden varianten kun je bij de notarissen en advocaten erfrecht van Hekkelman terecht. Zij hebben veel kennis en ervaring in huis en de samenwerking tussen notarissen en advocaten  is daarbij een voordeel. In overleg met alle betrokkenen regelen zij op zorgvuldige wijze de nalatenschap  met respect voor de emoties die kunnen spelen. De erfrechtadvocaten zijn daarnaast met hun kennis van het erfrecht en hun ervaring als mediator in staat om erfgenamen adequaat bij te staan in een procedure als die onvermijdelijk is.