Erfenis

  Is er een naaste overleden en ontvang je een erfenis? Dan zijn er een aantal zaken om rekening mee te houden.

  • Was er wel of geen testament?
  • Hoe kan je met een erfenis omgaan?
  • Wat als er ruzie is?

  Op deze pagina staan de belangrijkste en meest voorkomende zaken.

  Erfenis accepteren of weigeren

  Je kan een erfenis zuiver accepteren, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Als je eenmaal een keuze maakt, kan je deze niet meer wijzigen.

  Lees meer over het aanvaarden of verwerpen.

  Verklaring van erfrecht

  Om de zaken van de overledene af te handelen, kunnen instanties (banken, verzekeraars e.d.) om een verklaring van erfrecht vragen. Deze verklaring is ook nodig als de woning van de overledene moet worden verkocht.

  Ruzie bij de afwikkeling van een nalatenschap.

  Helaas kunnen er ook conflicten ontstaan bij de afwikkeling van een erfenis.

  Er kan discussie ontstaan over:

  • de uitleg van het testament;
  • de verdeling van de erfenis;
  • een onterving;
  • de wilsbekwaamheid van de overledene.

  Veel andere discussie zijn denkbaar en ervaren wij dagelijks in onze praktijk. Niet zelden is ook gebrek aan kennis van het erfrecht een van de oorzaken. Dat is jammer vooral als je ruzie had kunnen voorkomen door tijdige inschakeling van deskundige hulp.

  Voor alle kwesties die spelen bij het afwikkelen van een erfenis kun je terecht bij onze erfrechtnotarissen en erfrechtadvocaten.

  Erfbelasting berekenen

  Hoeveel erfbelasting je moet betalen bij een overlijden, hangt af van verschillende dingen.

  Lees meer over het berekenen van de erfbelasting.

  Onterven en de legitieme portie

  Een veel gehoord misverstand is dat je je kind niet kunt onterven. Sinds de invoering van het ‘nieuwe erfrecht’ in 2003 is dat wel degelijk mogelijk en daar kunnen allerlei goede redenen voor zijn. Het nieuwe erfrecht legt de nadruk meer dan vroeger bij de ouders en de verzorging van eventuele partners, dan bij de kinderen. Dat wil niet zeggen dat kinderen in het geheel geen rechten meer hebben.

  Ook in het nieuwe erfrecht hebben kinderen recht op een zogenaamde ‘legitieme portie’. Dit is een minimum erfdeel waar kinderen een beroep op kunnen doen binnen vijf jaar na het overlijden van de betreffende ouder. Als kinderen onterfd zijn of een te klein erfdeel hebben, dan krijgen ze door een beroep op hun legitieme portie alsnog hun (minimum) erfdeel in de vorm van een geldbedrag (een vordering op de nalatenschap).

  Lees meer over de legitieme portie.

  Ik ben onterfd, wat nu?

  De legitieme portie is een wettelijk recht waar je als kind altijd recht op hebt, zelfs als je bent onterfd. Het is de helft van je ‘gewone’ erfdeel, ook wel kindsdeel genoemd. Bij de berekening van de legitieme portie doen wél alle schenkingen mee die de ouder tijdens het leven heeft gedaan. Of er sprake is van vrijstelling van inbreng is niet van belang. Vooral als er grote bedragen zijn geschonken aan enkele kinderen kan het lonen dat het overgeslagen kind een beroep doet op de legitieme portie.

  Let op: het is belangrijk dat je binnen 5 jaar een beroep doet op de legitieme portie.

  Executeur testamentair

  Veel geschillen in het erfrecht gaan over uitoefening van de taak van de executeur testamentair, of kortweg de executeur. Wat een executeur mag of moet doen staat in de wet en is ook vaak in het testament uitgewerkt.

  De belangrijkste taak is het opstellen van een boedelbeschrijving (overzicht van bezittingen en schulden), het betalen van schulden of het verkopen van bezittingen als dat nodig is om schulden te betalen. Hij is de vertegenwoordiger van de erfgenamen en je ben dus niet bevoegd om zelf iets te doen zolang er een executeur is.

  Je mag als erfgenaam van de executeur verwachten dat hij zijn taken op een goede en voortvarende manier uitvoert waarbij hij periodiek overlegt met de erfgenamen en hen informeert over de stand van zaken.

  Lees meer over wat je mag verwachten de executeur (testamentair).

  Hulp nodig?

  Bel dan gerust met een van onze erfrechtspecialisten (zie: contactpersonen). Weet je niet zeker of je een advocaat of notaris nodig hebt? Bekijk dan onze checklist.

  Checklist: advocaat of notaris?

  1. Ik wil weten of de overledene een testament heeft opgesteld.

  Onze erfrechtnotarissen kunnen dit voor jou controleren bij het Centraal testamentregister (CTR).

  2. Er is een verklaring van erfrecht of een verklaring van executele nodig.

  Onze erfrechtnotarissen kunnen die voor jou opstellen.

  3. We hebben als erfgenamen geen ruzie. We hebben wel behoefte aan deskundige begeleiding bij het afwikkelen van de erfenis.

  Onze erfrechtnotarissen kunnen dan als onpartijdig boedelnotaris jullie begeleiden. Verder kunnen zowel onze erfrechtnotarissen als erfrechtadvocaten als onpartijdig mediator optreden.

  4. We willen een van de erfgenamen een volmacht geven om namens de anderen erfgenamen de erfenis te regelen.

  Dit is vaak een onderdeel van een verklaring van erfrecht. Onze erfrechtnotarissen kunnen jou hierbij helpen.

  5. Helaas is er ruzie tussen erfgenamen onderling, met de executeur of met onterfde kinderen over de afwikkeling van de erfenis.

  Zowel onze erfrechtnotarissen als erfrechtadvocaten kunnen namens jou optreden. Als er een procedure wordt gestart, dan is een advocaat noodzakelijk.

  6. We komen er in onderling overleg niet uit en ik wil naar de rechter.

  Onze erfrechtadvocaten kunnen jou in een procedure deskundig bijstaan.