Erfenis

  Is een naaste van jou overleden? Dan is er een aantal zaken waarmee je rekening moet houden.

  Bijvoorbeeld:

  • Is er wel of geen testament?
  • Hoe ben je betrokken bij de erfenis: als erfgenaam, executeur, legitimaris, legataris of een combinatie hiervan;
  • Wil je de erfenis wel of niet aanvaarden en hoe gaat dat?
  • Wat is de beste manier om een erfenis te verdelen?
  • Wat als er ruzie is binnen de familie?

   

  Checklist: advocaat of notaris?

  1. Ik wil weten of de overledene een testament heeft opgesteld.

  Onze erfrechtnotarissen kunnen dit voor jou controleren bij het Centraal testamentregister (CTR).

  2. Er is een verklaring van erfrecht of een verklaring van executele nodig.

  Onze erfrechtnotarissen kunnen die voor jou opstellen.

  3. We hebben als erfgenamen geen ruzie. We hebben wel behoefte aan deskundige begeleiding bij het afwikkelen van de erfenis.

  Onze erfrechtnotarissen kunnen dan als onpartijdig boedelnotaris jullie begeleiden. Verder kunnen zowel onze erfrechtnotarissen als erfrechtadvocaten als onpartijdig mediator optreden.

  4. We willen een van de erfgenamen een volmacht geven om namens de anderen erfgenamen de erfenis te regelen.

  Dit is vaak een onderdeel van een verklaring van erfrecht. Onze erfrechtnotarissen kunnen jou hierbij helpen.

  5. Helaas is er ruzie tussen erfgenamen onderling, met de executeur of met onterfde kinderen over de afwikkeling van de erfenis.

  Zowel onze erfrechtnotarissen als erfrechtadvocaten kunnen namens jou optreden. Als er een procedure wordt gestart, dan is een advocaat noodzakelijk.

  6. We komen er in onderling overleg niet uit en ik wil naar de rechter.

  Onze erfrechtadvocaten kunnen jou in een procedure deskundig bijstaan.