Estate planning

  U heeft uw vermogen met zorg opgebouwd en wilt het ook met beleid overdoen aan de volgende generatie. U vraagt zich af:

  • Schenken nu, of erven later?
  • Hoe kan ik het beste mijn vermogen overdragen en kunnen mijn kinderen daar wel goed mee omgaan?
  • Wie beheert mijn vermogen als mijn erfgenamen dat niet kunnen?

  De Estate Planners van Hekkelman helpen u graag het antwoord te vinden op deze en vergelijkbare vragen.

  Wensen en vermogen

  Het is belangrijk om eerst in kaart te brengen wat uw wensen zijn en waar uw vermogen uit bestaat. Overdracht van een onderneming vraagt een andere begeleiding dan overdracht van onroerend goed, effecten of kunst.

  Grip op uw vermogen

  Wil ik eigenlijk wel schenken, en is het daarvoor niet te vroeg? Als u vermogen schenkt, zijn er verschillende methoden om grip op het familievermogen te behouden, bijvoorbeeld door het instellen van bewind of certificering van vermogen.

  Berekeningen erf- en schenkbelasting

  Wat betalen de erfgenamen aan erf- of schenkbelasting? Aan de hand van uw situatie maken wij berekeningen en brengen wij de belastingen in kaart. Dan is voor u duidelijk wat de fiscale gevolgen zijn van een schenking nu of van erven later.

  Tijdig plannen door testament en huwelijkse voorwaarden

  Vaak kan volstaan worden met het aanpassen van een testament. Soms zijn de huwelijkse voorwaarden essentieel om erfbelasting en inkomstenbelasting te besparen of uit te stellen. Wilt u weten wat Estate Planning voor u kan betekenen? Neem dan contact op met onze gespecialiseerde planners. Zie ook: www.register-estate-planners.nl