Levenstestament - volmacht

    Wie regelt uw zaken als u niet in staat bent – bijvoorbeeld door een geestelijke of lichamelijke ziekte – om uw eigen wil te bepalen? U kunt hiervoor een eigen regeling treffen in een levenstestament  (‘volmacht verlenen’). Ons advies: start hier tijdig mee. Dat voorkomt namelijk dat de kantonrechter een bewindvoerder moet benoemen.

    Wat kunt u allemaal regelen in een levenstestament?

    U kunt iemand machtigen om uw administratie te regelen. Denk bijvoorbeeld aan het betalen van rekeningen, het kopen en verkopen van bezittingen en het doen van belastingaangiften. Bent u ondernemer? Dan moet u zorgen voor een oplossing voor het geval u zelf tijdelijk of langere tijd niet betrokken kunt zijn bij de onderneming. In het levenstestament kunt u iemand benoemen die in een dergelijke situatie uw zakelijke belangen behartigt. In het levenstestament kunt u ook iemand aanwijzen om uw persoonlijke belangen te behartigen. Denk bijvoorbeeld aan de beslissing over de opname in een verpleeghuis. Heeft u bepaalde wensen met betrekking tot medische handelingen? Ook deze wensen kunt u in een levenstestament vastleggen. Zo kunt u bijvoorbeeld opnemen dat bepaalde behandelingen niet meer worden uitgevoerd als u ernstig ziek raakt of aan het dementeren bent. Verder kunt u iemand aanwijzen die uw medische belangen behartigt als u zelf niet meer in staat bent om uw wil te uiten en om overleg te voeren met uw arts.

    Vertrouwen staat voorop – toezichthouder

    Een aangewezen persoon (‘de gevolmachtigde’) kan belangrijke beslissingen namens u nemen. De gevolmachtigde moet daarom uw volledige vertrouwen genieten. Mocht het vertrouwen komen te vervallen, dan kunt u het levenstestament altijd nog wijzigen. Het is belangrijk om vooraf te bedenken wie u wenst te benoemen. Het benoemen van meerdere personen of toezichthouders is vanzelfsprekend ook mogelijk. Wij denken graag met u mee.