Levenstestament - volmacht

    Wie regelt jouw zaken als je niet in staat bent – bijvoorbeeld door een geestelijke of lichamelijke ziekte – om je eigen wil te bepalen? Je kunt hiervoor een eigen regeling treffen in een levenstestament  (‘volmacht verlenen’). Ons advies: start hier tijdig mee. Dat voorkomt namelijk dat de kantonrechter een bewindvoerder moet benoemen.

    Wat kun je allemaal regelen in een levenstestament?

    Je kunt iemand machtigen om jouw administratie te regelen. Denk bijvoorbeeld aan het betalen van rekeningen, het kopen en verkopen van bezittingen en het doen van belastingaangiften. Ben je ondernemer? Dan moet je zorgen voor een oplossing voor het geval je zelf tijdelijk of langere tijd niet betrokken kunt zijn bij de onderneming. In het levenstestament kun je iemand benoemen die in een dergelijke situatie jouw zakelijke belangen behartigt. In het levenstestament kun je ook iemand aanwijzen om jouw persoonlijke belangen te behartigen. Denk bijvoorbeeld aan de beslissing over de opname in een verpleeghuis. Heb je bepaalde wensen met betrekking tot medische handelingen? Ook deze wensen kun je in een levenstestament vastleggen. Zo kun je bijvoorbeeld opnemen dat bepaalde behandelingen niet meer worden uitgevoerd als je ernstig ziek raakt of aan het dementeren bent. Verder kun je iemand aanwijzen die jouw medische belangen behartigt als je zelf niet meer in staat bent om jouw wil te uiten en om overleg te voeren met je arts.

    Vertrouwen staat voorop – toezichthouder

    Een aangewezen persoon (‘de gevolmachtigde’) kan belangrijke beslissingen namens jou nemen. De gevolmachtigde moet daarom jouw volledige vertrouwen genieten. Mocht het vertrouwen komen te vervallen, dan kun je het levenstestament altijd nog wijzigen. Het is belangrijk om vooraf te bedenken wie je wenst te benoemen. Het benoemen van meerdere personen of toezichthouders is vanzelfsprekend ook mogelijk. Wij denken graag met je mee.