Testament

  Voor iemand die overlijdt zonder een testament, regelt de wet wie de erfgenamen zijn. Het erfrecht houdt geen rekening met de persoonlijke situatie en omstandigheden. Wie een testament laat maken, neemt het heft in eigen hand en bepaalt zelf wie de erfgenamen zijn.

  Wie erft van mij?

  Bent u gehuwd of als partner geregistreerd, dan erft uw partner.  Heeft u ook kinderen? Dan erven uw kinderen en uw partner samen. Daarbij geldt de wettelijke verdeling. Bent u ongehuwd en heeft u geen kinderen? Dan erven in eerste instantie ouders, broers en zussen of afstammelingen van een overleden broer of zus. Ook een halfbroer of halfzus erft. Samenwonende partners erven niet automatisch van elkaar. Daarvoor zal u hem of haar tot erfgenaam moeten benoemen.[zie samenwonen]

  En de familie?

  Bij echtscheiding of bij overlijden kan de erfenis van uw erfgenaam voor een deel naar de (ex-)partner gaan. Een uitsluitingsclausule of een tweetrapsclausule zorgt ervoor dat familievermogen binnen de familie blijft.

  Mijn erfenis goed geregeld

  Wanneer u overlijdt, is het belangrijk wie uw uitvaart en nalatenschap regelt. Daarvoor kunt u een executeur aanstellen. Zeker als u een onderneming heeft, of als uw erfgenamen minderjarig zijn, kan een executeur de zaken snel regelen.

  Belasting besparen

  Wilt u erfbelasting besparen? Denk dan ook eens aan het maken van een testament.

  Eigen keuze

  Wij adviseren u graag bij het maken van een testament en bespreken de juridische en fiscale mogelijkheden met u. Twijfelt u, of wilt u meer informatie over een testament? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Zie ook: www.notaris.nl