Testament

  Voor iemand die overlijdt zonder een testament, regelt de wet wie de erfgenamen zijn. Het erfrecht houdt geen rekening met de persoonlijke situatie en omstandigheden. Wie een testament laat maken, neemt het heft in eigen hand en bepaalt zelf wie de erfgenamen zijn.

  Wie erft van mij?

  Ben je gehuwd of als partner geregistreerd, dan erft jouw partner.  Heb je ook kinderen? Dan erven jouw kinderen en jouw partner samen. Daarbij geldt de wettelijke verdeling. Ben je ongehuwd en heb je geen kinderen? Dan erven in eerste instantie ouders, broers en zussen of afstammelingen van een overleden broer of zus. Ook een halfbroer of halfzus erft. Samenwonende partners erven niet automatisch van elkaar. Daarvoor zal je hem of haar tot erfgenaam moeten benoemen. [zie samenwonen]

  En de familie?

  Bij echtscheiding of bij overlijden kan de erfenis van jouw erfgenaam voor een deel naar de (ex-)partner gaan. Een uitsluitingsclausule of een tweetrapsclausule zorgt ervoor dat familievermogen binnen de familie blijft.

  Mijn erfenis goed geregeld

  Wanneer je overlijdt, is het belangrijk wie jouw uitvaart en nalatenschap regelt. Daarvoor kun je een executeur aanstellen. Zeker als je een onderneming hebt, of als jouw erfgenamen minderjarig zijn, kan een executeur de zaken snel regelen.

  Belasting besparen

  Wil je erfbelasting besparen? Denk dan ook eens aan het maken van een testament.

  Op zoek naar advies?

  Wij adviseren je graag bij het maken van een testament en bespreken de juridische en fiscale mogelijkheden met jou. Twijfel je, of wil je meer informatie over een testament? Neem dan contact met ons op. Zie ook: www.notaris.nl