Aandeelhoudersovereenkomst

  Een aandeelhoudersovereenkomst is niet verplicht, maar wel raadzaam bij iedere samenwerking.

  De trend is om de statuten zo recht-toe-recht-aan mogelijk te houden en om een uitgebreide aandeelhoudersovereenkomst te maken.

  Zo zal een professionele (informele) investeerder een aandeelhoudersovereenkomst verlangen bij zijn toetreding als aandeelhouder (in welk geval een aandeelhoudersovereenkomst vaak ook participatieovereenkomst wordt genoemd).

  De wet en de statuten van een vennootschap regelen met name de interne organisatie. Deze bepalen in beperkte mate ook de onderlinge verhouding tussen de aandeelhouders. Als aanvulling op de wet en statuten kan een aandeelhoudersovereenkomst worden gemaakt. Vaak zijn hierbij ook de vennootschap en bestuurders partij.

  Het is een contract waarin vrijwel alles mag worden afgesproken. Omdat iedere samenwerking anders is en iedere partij eigen belangen heeft, bestaat hét model niet en is juridische kennis een voorwaarde.

  Onderwerpen die vaak in een aandeelhoudersovereenkomst worden geregeld zijn:

  • Hoe wordt het bedrijf gefinancierd?
  • Wat is het dividendbeleid?
  • Wanneer moet een aandeelhouder aandelen aanbieden en tegen welke voorwaarden? Wanneer kan een aandeelhouder een ander daartoe verplichten?
  • Hoe wordt de waarde van de aandelen bepaald?
  • Is er recht op een betalingsregeling?
  • Concurrentie- en relatiebeding
  • Geheimhoudingsbeding
  • Doorbreken van een impasse en een geschillenregeling

  De afgelopen jaren zien we een sterke toename van het aantal geschillen en procedures tussen aandeelhouders, bestuur en toezichthouders. Oorzaak daarvan is dat er vaak geen afspraken zijn gemaakt of dat er geen goede aandeelhoudersovereenkomst is opgesteld.

  Een rechter oordeelt bij een conflict vrijwel nooit welke aandeelhouder ‘eruitmoet’, maar stelt deskundigen aan die dat moeten onderzoeken. Dat leidt tot kostbare procedures die meestal voorkomen hadden kunnen worden als er een goede aandeelhoudersovereenkomst zou zijn opgesteld.

  Herken je deze problematiek? Neem gerust contact op met een van onze specialisten voor een verkennend gesprek. Wij staan jou graag te woord.