Aansprakelijkheid & schade

    Binnen ieder bedrijf of organisatie doet zich wel eens een situatie voor waarbij schade optreedt en een risico op aansprakelijkheid aan de orde is. Een fabrikant die een gebrekkig product levert, een handelsbedrijf dat op onrechtmatige wijze een andere marktpartij beconcurreert, een bestuurder van een onderneming of stichting die verantwoordelijk wordt gehouden voor de financiële problemen, een accountant die zijn klant verkeerd heeft geadviseerd.