Certificering

  Scheiden van zeggenschap en winstrecht bij aandelen

  Aan aandelen zijn twee rechten verbonden: het recht op het uitbrengen van stemmen in de algemene vergadering van de vennootschap en het recht op uitkeringen vanuit de vennootschap.

  Er kan een reden zijn om die rechten te splitsen, bijvoorbeeld bij een werknemersparticipatie. Zo kunnen werknemers meeprofiteren van het rendement van de onderneming, maar blijft de zeggenschap in handen van de ondernemer.

  Het splitsen van de twee rechten kan ook uitkomst bieden bij het overhevelen van vermogen naar de volgende generatie. De ondernemer kan zijn kinderen een belang geven in de onderneming, terwijl hij zelf de touwtjes in handen houdt. Dit is niet alleen een mooie manier om opvolgers in het bedrijf te laten groeien, het is ook nog eens een fiscaal-vriendelijke manier om dat te doen.

  Certificering van aandelen

  Het scheiden van zeggenschap en winstrecht kan plaatsvinden door aandelen te certificeren. Dat betekent dat de aandelen worden overgedragen aan een daarvoor in het leven te roepen stichting.

  Die stichting geeft voor elk aandeel een certificaat uit. Deze certificaten geven recht op de uitkeringen die door de stichting op de aandelen worden ontvangen. Het stemrecht op de aandelen blijft achter bij de stichting. Uiteindelijk komt het er dus op neer dat de houders van certificaten de uitkeringen op de aandelen uit de vennootschap ontvangen en het bestuur van de stichting de zeggenschap op die aandelen uitoefent.

  Meer weten?

  Bij de feitelijke en juridische inkleuring van certificering van aandelen komt behoorlijk wat kijken en het stellen van de juiste vragen is van belang om de passende oplossing te krijgen.

  Vragen als: Kan de zeggenschap ook fijnmaziger worden verdeeld? Wat nu als een derde alle aandelen wil overnemen? Wie zitten er in het bestuur van de stichting?

  Neem gerust contact op met onze advocaten of notarissen voor een verkennend gesprek. Zij staan jou graag te woord.