Contracten & algemene voorwaarden

    Een goed contract geeft duidelijkheid: het is goed leesbaar, zo kort mogelijk en legt helder vast wie welke verantwoordelijkheden en risico’s draagt. Wie voldoende tijd en energie besteedt aan het vastleggen van de afspraken in een contract voorkomt geschillen.

    Het papier dwingt om duidelijk te zijn. Zo zullen ondernemers die een samenwerking willen aangaan hun verwachtingen daarvan expliciet uit moeten spreken om tot een helder contract te kunnen komen. Hierdoor weten partijen bij aanvang van de samenwerking beter van elkaar hoe zij in de wedstrijd zitten. Dit voorkomt verkeerde verwachtingen over en weer.