Contracten & Algemene Voorwaarden

  Een goed contract geeft duidelijkheid: het is goed leesbaar, zo kort mogelijk en legt helder vast wie welke verantwoordelijkheden en risico’s draagt. Wie voldoende tijd en energie besteedt aan het vastleggen van de afspraken in een contract, voorkomt vaak veel problemen.

  Het papier dwingt om duidelijk te zijn. Zo zullen ondernemers die een samenwerking willen aangaan hun verwachtingen daarvan expliciet uit moeten spreken om tot een helder contract te kunnen komen. Hierdoor weten partijen bij aanvang van de samenwerking beter van elkaar hoe zij in de wedstrijd zitten. Dit voorkomt verkeerde verwachtingen over en weer.

  Onze specialisten staan ondernemingen en investeerders bij in onderhandelingstrajecten over contracten en adviseren ook over de toepassing en beëindiging daarvan. Geschillen over contracten proberen wij met jou tot een praktische oplossing te brengen, en zo nodig procederen we daarover voor jou. Juist doordat wij ook geregeld procederen over conflicten over contracten, zijn wij scherper bij het opstellen van een goed contract.

  Veelvoorkomende contracten waarbij de advocaten van Hekkelman geregeld betrokken zijn:

  • Aandeelhoudersovereenkomst
  • Koopovereenkomst (o.a. aandelen, activa/passiva etc.)
  • Samenwerkingsovereenkomst
  • Agentuur- en distributieovereenkomst
  • Overeenkomst van opdracht
  • Managementovereenkomst
  • Geldleningsovereenkomst
  • Financieringsovereenkomst
  • Licentieovereenkomst
  • Franchiseovereenkomst
  • Algemene in- en verkoopvoorwaarden