Contracten & algemene voorwaarden

  Een goed contract geeft duidelijkheid: het is goed leesbaar, zo kort mogelijk en legt helder vast wie welke verantwoordelijkheden en risico’s draagt. Wie voldoende tijd en energie besteedt aan het vastleggen van de afspraken in een contract voorkomt geschillen.

  Het papier dwingt om duidelijk te zijn. Zo zullen ondernemers die een samenwerking willen aangaan hun verwachtingen daarvan expliciet uit moeten spreken om tot een helder contract te kunnen komen. Hierdoor weten partijen bij aanvang van de samenwerking beter van elkaar hoe zij in de wedstrijd zitten. Dit voorkomt verkeerde verwachtingen over en weer.

  Adviseren en procederen

  Onze specialisten staan ondernemingen en investeerders bij in onderhandelingstrajecten over contracten en adviseren ook over de toepassing en beëindiging daarvan. Bij geschillen over contracten proberen wij met jou tot een praktische oplossing te komen en zo nodig procederen we daarover voor jou. Juist doordat wij ook geregeld procederen over conflicten over contracten, zijn wij scherper bij het opstellen van een goed contract.

  Ervaring en specialisatie

  Voorbeelden van contracten die de advocaten van Hekkelman geregeld opstellen zijn:

  • Aandeelhoudersovereenkomst.
  • Koopovereenkomst (o.a. aandelen, activa/passiva etc.).
  • Samenwerkingsovereenkomst.
  • Agentuur- en distributieovereenkomst.
  • Overeenkomst van opdracht.
  • Managementovereenkomst.
  • Geldleningsovereenkomst.
  • Financieringsovereenkomst.
  • Licentieovereenkomst.
  • Franchiseovereenkomst.
  • Algemene in- en verkoopvoorwaarden.

  Meer weten?

  Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen jou graag verder.