Fonds voor gemene rekening

    Een fonds voor gemene rekening is een overeenkomst tussen een beheerder, een bewaarder en de (economisch) gerechtigden. Hiermee wordt het vermogen van de (economisch) gerechtigden te naam gesteld van de bewaarder. De beheerder beheert het vermogen namens hen. Bij het opzetten van een fonds voor gemene rekening grijpen diverse civiel-juridische en fiscaal-juridische facetten in elkaar. Niet alleen een optimale fiscaliteit is van belang, maar ook de wijze van beheer, de opvolging binnen het bestuur van de stichtingen en de verhouding tussen de economisch gerechtigden. Hekkelman heeft ruime ervaring met het opzetten van deze structuren en kent ook de juiste fiscale adviseurs, zodat zij samen met u tot de juiste opzet kunnen komen. In de praktijk zijn de beheerder en de bewaarder vaak stichtingen en zijn de (economisch) gerechtigden vaak vermogende particulieren. Deze particulieren dragen vermogensbestanddelen over aan de bewaarder tegen uitreiking van ‘bewijzen van deelgerechtigdheid’. Die bewijzen geven recht op de economische eigendom. Het vermogen dat de bewaarder voor rekening en risico van de particulieren houdt, wordt beheerd door de beheerder. Die bepaalt hoe de vermogensbestanddelen worden geëxploiteerd en belegd.

    Open en gesloten

    Als de bewijzen van deelgerechtigdheid verhandelbaar zijn, spreekt men van een open fonds voor gemene rekening (OFGR). Uitsluitend een open fonds voor gemene rekening wordt aangemerkt als belastingplichtige voor de vennootschapsbelasting, wat om fiscale redenen een voordeel kan zijn. Bij een gesloten fonds voor gemene rekening (GFGR) zijn de bewijzen van deelgerechtigdheid deels of in het geheel niet verhandelbaar zijn. Een gesloten fonds is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en dus fiscaal transparant. De economisch gerechtigden worden voor de overgedragen vermogensbestanddelen rechtstreeks in de inkomstenbelasting belast. Een OFGR wordt dus fiscaal gelijkgesteld met een rechtspersoon en een GFGR niet. Maar, een fonds voor gemene rekening, open of gesloten, is nooit een rechtspersoon, zoals een BV of een NV. Neem gerust contact op met een van onze specialisten voor een verkennend gesprek. Wij staan u graag te woord.