Geschillenoplossing

  Een conflict met je zakenpartner, je klant of je leverancier. Elke ondernemer krijgt er mee te maken. Dan is het een geruststellende gedachte dat onze advocaten ruime ervaring hebben met het oplossen van geschillen. Bij voorkeur in overleg met de wederpartij, maar als het moet via de rechter.

  Oplossing buiten de rechter

   Wij zullen altijd onderzoeken of het mogelijk is om je conflict in overleg met je wederpartij of diens advocaat op te lossen. Een oplossing zonder dat een gang naar de rechter noodzakelijk is, zorgt namelijk meestal voor een snellere en goedkope oplossing.

  Procederen bij de rechtbank of arbitrage

  Als het niet anders kan, schromen wij niet om je geschil voorleggen aan de rechter. Afhankelijk van de situatie kan dit een procedure bij de rechtbank of bij een arbitrage instituut zijn.

  Onze advocaten hebben ruime proceservaring bij de rechter en bij arbitrale colleges, onder meer in conflicten op het gebied van samenwerkingsverbanden (corporate litigation), aansprakelijkheidskwesties en commerciële contracten. Daarnaast procederen wij geregeld bij tuchtrechtelijke colleges (zie ook klacht- & tuchtrecht).

  Hulp nodig?

  Je kunt er bij ons op vertrouwen dat jouw geschil in professionele handen is. Wij zullen alles doen wat nodig is om jouw geschil zo goed mogelijk voor jou op te lossen. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op.