Geschillen & arbitrage

    Als een minnelijke regeling niet mogelijk of wenselijk is, moet een procedure uitkomst bieden in een conflict. Ook daarin kunnen wij jou met raad en daad bijstaan. Onze ‘procestijgers’ hebben ruime proceservaring bij de rechter en bij arbitrale colleges, onder meer in conflicten op het gebied van samenwerkingsverbanden (corporate litigation), aansprakelijkheidskwesties en commerciële contracten. Daarnaast procederen wij geregeld bij tuchtrechtelijke colleges (zie ook klacht- en tuchtrecht).