Governance & compliance

    Het krachtenveld tussen bestuur, toezicht en eigenaren staat enorm in de belangstelling, zowel in de private als (semi-)publieke sector. Je moet een bedrijf voeren, maar daarnaast moet je ook voldoen aan ingewikkelde wet- en regelgeving en gedragsregels, en moet je omgaan met (externe) toezichthouders. Dit vergt veel energie en kan tot spanningen binnen de organisatie leiden. Wij helpen organisaties en individuen met pragmatische oplossingen en adviseren over risicobeheersing ter voorkoming van financiële schade en reputatieschade.

    Governance

    Governance is bedoeld om te sturen, besturen, beheren en controleren. Kortom: om ervoor te zorgen dat de resultaten overeenkomen met de voorgenomen strategie en doelstellingen van de organisatie. Wij helpen jou graag om dat doel te bereiken. Wij staan je bij met het inrichten en functioneren van de interne organisatie, de bevoegdheidsverdeling, de interne en externe verantwoording, aansprakelijkheidsvraagstukken en risicomanagement. Wij helpen statuten, reglementen en eventuele toepasselijke (branchespecifieke) codes en processen op elkaar af te stemmen en wij helpen met het implementeren ervan om de interne organisatie op de rit te krijgen.

    Compliance

    De Hekkelman-specialisten staan je bij in het onderzoek naar en het bevorderen van de naleving van de wirwar aan regelgeving waar jouw organisatie aan moet voldoen. Denk bijvoorbeeld aan financiële regels, aanbestedingsrecht, staatssteun, handelsverboden, privacyregelgeving en de meldplicht datalekken, klokkenluidersregeling, consumentenrecht en regels voor e-commerce. Wij helpen jou met praktische en doordachte oplossingen om te voldoen aan deze regels, en om de mogelijke risico’s te verkleinen.