Governance

    Het krachtenveld tussen bestuur, toezicht en eigenaren staat enorm in de belangstelling, zowel in de private als (semi-)publieke sector. Je runt niet alleen een bedrijf, maar daarnaast moet je ook voldoen aan ingewikkelde wet- en regelgeving en gedragsregels, eventuele omgang met (externe) toezichthouders en maatschappelijke impact. Al deze krachtenvelden vragen veel van de betrokkenen.

    Dit kan ook tot spanningen binnen de organisatie leiden. Wij helpen organisaties en individuen met pragmatische oplossingen en adviseren over risicobeheersing ter voorkoming van financiële schade én reputatieschade.