Governance

  Het krachtenveld tussen bestuur, toezicht en eigenaren staat enorm in de belangstelling, zowel in de private als (semi-)publieke sector. Je runt niet alleen een bedrijf, maar daarnaast moet je ook voldoen aan ingewikkelde wet- en regelgeving en gedragsregels, eventuele omgang met (externe) toezichthouders en maatschappelijke impact. Al deze krachtenvelden vragen veel van de betrokkenen.

  Dit kan ook tot spanningen binnen de organisatie leiden. Wij helpen organisaties en individuen met pragmatische oplossingen en adviseren over risicobeheersing ter voorkoming van financiële schade én reputatieschade.

  Governance

  Governance is bedoeld om te sturen, besturen, beheren en controleren. Kortom: om ervoor te zorgen dat de resultaten overeenkomen met de voorgenomen strategie en doelstellingen van de organisatie.

  Wij helpen jou graag om dat doel te bereiken. Wij staan je bij met het inrichten en functioneren van de interne organisatie, de bevoegdheidsverdeling, de interne en externe verantwoording, aansprakelijkheidsvraagstukken en risicomanagement. Wij helpen statuten, reglementen en eventuele toepasselijke (branchespecifieke) codes en processen op elkaar af te stemmen en wij helpen met het implementeren ervan om de interne organisatie op de rit te krijgen én te houden.

  Compliance

  De Hekkelman-specialisten staan je bij in het onderzoek naar en het bevorderen van de naleving van de wirwar aan regelgeving waar jouw organisatie aan moet voldoen. Denk bijvoorbeeld aan financiële regels, aanbestedingsrecht, staatssteun, handelsverboden, privacyregelgeving en de meldplicht datalekken, klokkenluidersregeling, consumentenrecht en regels voor e-commerce.

  Wij helpen jou met praktische en doordachte oplossingen om te voldoen aan deze regels, en om de mogelijke risico’s te verkleinen. Daarbij hebben we niet alleen oog voor de geldende regels, maar ook voor de maatschappelijke opvattingen van het tijdsgewricht over good governance.

  Hulp nodig?

  Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen jou graag verder.