Structurering van ondernemingen

  Een bedrijf of organisatie is gegroeid. De eigenaar wil nieuwe activiteiten gaan ontplooien of hij wil het bedrijf verkoopklaar maken. Er zijn plannen voor de aankoop van een bedrijfs- of kantoorpand. De bedrijfsactiviteiten gaan opsplitsen of er staat juist een fusie op de agenda. Al deze activiteiten vallen onder het kopje herstructurering. Het is een verzamelnaam voor het aanbrengen van wijzigingen in de bedrijfsstructuur.

  Wijzigingen in de bedrijfsstructuur

  Enkele voorbeelden:

  • Het omzetten van een eenmanszaak in een BV.
  • Het oprichten van een nieuwe vennootschap voor een project om daarmee risico’s te spreiden.
  • Het bedrijfspand dat al dan niet is gekocht wordt in een afzonderlijke BV ondergebracht die als tussenholding gaat fungeren.
  • Een deelneming die ‘verhangen’ moet worden naar een andere groepsvennootschap.
  • Activiteiten die vanuit één BV worden ontplooid en worden afgesplitst in een afzonderlijk vennootschap, omdat de risico’s gespreid moeten worden of omdat er een koper is die een onderdeel van de onderneming wil overnemen
  • Activiteiten die vanuit twee BV’s  worden samengebracht in één BV in een fusie.
  • Het certificeren van aandelen.

  Er zijn daarnaast legio andere redenen om te herstructureren en net zo veel mogelijkheden. Bij herstructurering kan het hele juridische repertoire van het Ondernemingsrecht aan de orde komen.

  Van oprichting van rechtspersonen, de levering van aandelen, juridische splitsing, juridische fusie met alle daarbij behorende documentatie. Bij herstructurering moet de fiscale gevolgen vooraf goed onderzocht worden. Waar nodig moet er afstemming zijn met een fiscalist, een accountant en de Belastingdienst.

  Deskundigheid noodzakelijk

  Bij herstructurering is juridische en fiscale deskundigheid en begeleiding nodig. Hekkelman heeft hiervoor de juiste mensen en expertise in huis. Wij zorgen voor de juiste overeenkomsten en akten en ontzorgen je zoveel mogelijk daarbij. Waar nodig treden wij (met jouw toestemming) in overleg met jouw andere adviseurs.

  Neem gerust contact op voor een verkennend gesprek.