Incasso & beslag

  Hoe strak jouw debiteurenadministratie ook is, er blijven altijd debiteuren die ook na meerdere aanmaningen niet betalen. In dat geval is het een geruststellend idee dat je een advocaat in kunt schakelen die snel actie onderneemt om jouw geld alsnog binnen te halen.

  Beslaglegging

  Om betaling van jouw vordering veilig te stellen, kun je beslag leggen op het vermogen van jouw debiteur. Hierdoor wordt de betaling van jouw vordering vaak niet alleen veilig gesteld, maar deze extra druk kan er ook voor zorgen dat jouw debiteur alsnog betaalt.

  Incassoprocedure

  Als jouw debiteur ongevoelig blijkt voor alle betalingsverzoeken, zal deze worden gedagvaard. Als de rechtbank jouw vordering toewijst, kun je vervolgens betaling van jouw vordering afdwingen. Natuurlijk proberen wij zoveel mogelijk van jouw kosten en gederfde rente op jouw debiteur te verhalen.

  Voordeel van een advocaat

  Een incassobureau of een deurwaarder kan vaak geen betaling afdwingen. Dit kan namelijk pas als de rechter hierover heeft geoordeeld. In veel gevallen kan een incassobureau of een deurwaarder je debiteur niet voor de rechter dagvaarden. Als advocaten kunnen wij door middel van een gerechtelijke procedure wél betaling afdwingen. Wegen de verwachte kosten niet tegen de baten op, dan kun je er bovendien op vertrouwen dat wij jou hierover informeren.

  Neem gerust contact met ons voor een verkennend gesprek.