Intellectuele eigendom

  Jouw merk, handelsnaam of uitvinding zijn van grote waarde voor jouw onderneming. De bescherming daarvan is daarom essentieel. De specialisten van Hekkelman adviseren jou graag over de bescherming, het beheren en de exploitatie van jouw intellectuele eigendomsrechten.

  IE-rechten

  Er bestaan diverse intellectuele eigendomsrechten, oftewel IE-rechten, met verschillende voorwaarden voor bescherming. Zo is een uitvinding pas beschermd na verlening van een octrooi en een merk pas na een merkregistratie. Voor auteursrechten of handelsnaamrechten is registratie niet nodig. Het is daarom belangrijk om goede keuzes te maken. Wij helpen jou daar graag bij.

  Contracten

  Voor de bescherming en exploitatie van jouw IE-rechten kunnen wij jou bijstaan met het beoordelen en opstellen van overeenkomsten, zoals licentieovereenkomsten, overeenkomsten voor de (verkoop en) overdracht van IE-rechten, ontwikkelovereenkomsten en geheimhoudingsverklaringen.

  Geschillen

  Als inbreuk wordt gemaakt op jouw IE-rechten of als er sprake is van misleidende reclame, onrechtmatige publicatie of je hebt een domeinnaamgeschil, dan staan we jou graag bij voor de (internationale) gerechten en instanties.

  Auteursrecht

  Auteursrechten ontstaan automatisch wanneer er sprake is van een werk in de zin van de Auteurswet. Als je bijvoorbeeld een tekst, muziek, foto of filmpje, maar ook software, een gebouw of een gebruiksvoorwerp hebt gemaakt dat origineel en creatief is, verwerf je automatisch auteursrechten op dat werk. Anderen mogen dit werk dan niet zonder jouw toestemming openbaar maken of verveelvoudigen.

  Merken- en modellenrecht

  Met een merkregistratie kan worden opgetreden tegen derden die gebruikmaken van jouw woordmerk of logo, bijvoorbeeld om hun eigen producten of diensten aan te prijzen.

  Merkinbreuk

  Als een derde een woordmerk of logo gebruikt dat veel op een woord- of beeldmerk van jou lijkt, dan kun je daartegen optreden. Als je anderen gebruik wil laten maken van jouw merk om producten of diensten aan te prijzen en te verkopen (denk bijvoorbeeld aan franchise), dan kun je een licentie op jouw merken verstrekken.

  Modellen

  Voor de bescherming van het uiterlijk van producten (een driedimensionaal voortbrengsel) bestaat de mogelijkheid van een modelregistratie. Zo’n registratie is alleen mogelijk als het model nieuw is en een eigen karakter heeft. Een model is nieuw als het nog niet eerder aan het publiek is getoond. Een model heeft een eigen karakter als de algemene indruk die het model wekt verschilt van de algemene indruk die gewekt is door modellen die al eerder voor het publiek beschikbaar zijn gesteld. Als een model geregistreerd is, kun je optreden tegen derden die jouw model na hebben nagemaakt.

  Als je jouw model al aan het publiek getoond hebt, waardoor een registratie niet meer mogelijk is, betekent dit niet automatisch dat je niet tegen inbreukmakers kan optreden. In de eerste drie jaar na het beschikbaar stellen van jouw model aan het publiek, beschik je namelijk (op grond van Europese regelgeving) over een zogeheten niet-geregistreerd gemeenschapsmodel. Dit verschaft jou het recht dezelfde inbreukmakende handelingen te verbieden als in het geval je jouw model wel geregistreerd zou hebben. De beschermingsduur is wel korter, namelijk drie jaar tegenover maximaal 25 jaar.

  Door middel van een contract kunt je jouw model ook door derden laten exploiteren. Onze IE-specialisten kunnen je vragen beantwoorden over merken of modellen, licentieovereenkomsten opstellen en beoordelen of procederen in inbreukzaken.

  Hulp nodig?

  Heb je nog vragen of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen jou graag verder.