Juridische splitsing

    De meeste bedrijven zijn ondergebracht in een rechtspersoon zoals een BV of NV Wanneer een bedrijf groeit, kan de behoefte ontstaan om een deel van het bedrijf onder te brengen in een aparte vennootschap, als zelfstandig onderdeel van de organisatie. Er zijn verschillende manieren om dat te bereiken, zoals een activa-passiva transactie of een juridische splitsing.

    Er kunnen ook andere motieven zijn om een deel van de organisatie af te splitsen. Denk aan het spreiden van risico’s van verschillende activiteiten over verschillende vennootschappen of het opsplitsen van het bedrijf vanwege een ruzie tussen de aandeelhouders.