Klacht- & tuchtrecht

    Vrije beroepsbeoefenaren zijn onderworpen aan het tuchtrecht. Onze specialisten staan voornamelijk beklaagden bij in tuchtprocedures voor de bevoegde tuchtcolleges voor medici, accountants, notarissen en advocaten.

    De ervaring leert dat een tuchtklacht een enorme impact heeft op de betrokkene; wij zien dat het hen lucht geeft als wij hen hierin bijstaan en ontzorgen. De uitkomst van de tuchtprocedure kan voor klager aanleiding zijn om een civiele procedure bij de rechtbank te starten om de geleden schade te verhalen.

    Wat is het verschil tussen deze procedures? En hoe verhouden deze zich tot elkaar? Wij hebben ervaring met verschillende wijzen van toetsing door tuchtcolleges en civiele rechters en staan jou graag bij in een tuchtrechtelijke zaak.