Maatschap, CV & VOF

  Partijen kunnen een samenwerking hebben. Dit kan via een rechtspersoon (zoals een besloten vennootschap of naamloze vennootschap), maar ook in de vorm van een personenvennootschap.

  Van een personenvennootschap is sprake als er een (mondelinge) overeenkomst tot samenwerking is gesloten tussen de partijen, met als doelstelling het behalen van winst waarbij kapitaal, goederen of arbeid worden ingebracht en waarbij wordt gehandeld onder een gezamenlijke naam. Er ontstaan geen rechtspersonen met eigen rechten en plichten.

  Vormen

  Er zijn drie personenvennootschappen te onderscheiden:

  • De maatschap.
  • De vennootschap onder firma (VOF).
  • De commanditaire vennootschap (CV).

  Bij een maatschap betreft de samenwerking vaak een beroepsuitoefening en zijn de maten ieder voor een gelijk deel aansprakelijk voor schulden van de maatschap.

  Bij een VOF is sprake van bedrijfsuitoefening en is sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten.

  Bij een CV hebben we te maken met een VOF waarbij een vennoot uitsluitend geld beschikbaar stelt, de commandiet. Een commandiet is in beginsel niet hoofdelijk aansprakelijk, mits hij/zij zich niet op de voorgrond begeeft.

  Een personenvennootschap is in fiscale zin transparant. De belastingheffing vindt plaats bij de maten of de vennoten.

  De overeenkomst

  De vorm van de overeenkomst is vrij. Wij raden wel aan om deze onderhands of in een notariële akte vast te laten leggen. Het is namelijk van groot belang dat de afspraken goed op papier komen te staan. Dat voorkomt onduidelijkheid en mogelijke geschillen in de toekomst met kostbare gerechtelijke procedures tot gevolg. Een modelovereenkomst downloaden van het internet kan een goede basis zijn voor een gesprek over de inhoud van de overeenkomst, maar is niet meer dan dat. Iedere samenwerking is anders en vraagt om andere afspraken in de overeenkomst.

  Ervaring en specialisatie

  Het opstellen van de overeenkomst en de verdere samenwerking door middel van een personenvennootschap is niet eenvoudig en het is belangrijk daarbij juridische bijstand te krijgen van experts. Het notariaat en de advocatuur van Hekkelman hebben allebei experts met veel ervaring.

  Onze experts van het notariaat en de advocatuur kunnen ondernemers bijvoorbeeld adviseren over en/of bijstaan bij:

  • De keuze voor een personenvennootschap.
  • Het opstellen van de overeenkomst.
  • Het beëindigen van een personenvennootschap.

  Onze experts van de advocatuur kunnen ondernemers daarnaast ook adviseren over en/of bijstaan bij:

  • Geschillen binnen de personenvennootschap.
  • Geschillen tussen de personenvennootschap en andere partijen.

  Hulp nodig?

  Laat het een van onze experts gerust weten als je vragen hebt over personenvennootschappen. Zij staan jou met raad en daad terzijde en kunnen je eventueel doorverwijzen naar de juiste expert van Hekkelman. Neem daarom gerust contact op met een van onze experts voor een verkennend gesprek.