Maatschap, CV & VOF

    Partijen kunnen een samenwerking hebben. Dit kan via een rechtspersoon (zoals een besloten vennootschap of naamloze vennootschap), maar ook in de vorm van een personenvennootschap.

    Van een personenvennootschap is sprake als er een (mondelinge) overeenkomst tot samenwerking is gesloten tussen de partijen, met als doelstelling het behalen van winst waarbij kapitaal, goederen of arbeid worden ingebracht en waarbij wordt gehandeld onder een gezamenlijke naam. Er ontstaan geen rechtspersonen met eigen rechten en plichten.