Personenvennootschappen

  Van een personenvennootschap is sprake bij een (mondelinge) overeenkomst tot samenwerking, met als doelstelling het behalen van winst, waarbij kapitaal, goederen of arbeid worden ingebracht en waarbij wordt gehandeld onder een gezamenlijke  naam. Hierbij is vaak maatwerk nodig, en het advies van een ervaren jurist.

  De overeenkomst

  De vorm van de overeenkomst is vrij. Je kunt deze onderhands opmaken, of in een notariële akte. Het is van belang dat de afspraken goed op papier komen te staan. Dat voorkomt onduidelijk en mogelijke conflicten. Een modelovereenkomst downloaden van het internet kan een goede basis zijn, maar is niet meer dan dat. Iedere samenwerking is anders.

  Nieuwe wetgeving in de maak

  Het rechtspersonenrecht is sinds 2016 weer in beweging. De huidige wetgeving stamt uit de 19e eeuw. Ondertussen is een nieuw initiatiefwetsontwerp in de maak. Hekkelman volgt deze ontwikkelingen nauwlettend.

  Vormen

  Er zijn drie vormen personenvennootschappen te onderscheiden.

  • De maatschap,
  • De vennootschap onder firma (VOF)
  • De commanditaire vennootschap (CV)

  Bij een maatschap betreft de samenwerking een beroepsuitoefening. Bij een VOF is sprake van bedrijfsuitoefening. Bij een CV hebben we te maken met een VOF waarbij een vennoot uitsluitend geld beschikbaar stelt, de commandiet. Het zijn allemaal vormen van samenwerkingsovereenkomsten. Er ontstaan geen rechtspersonen met eigen rechten en plichten. Een personenvennootschap is in fiscale zin transparant. De belastingheffing vindt plaats bij de maten of de vennoten.

  Aansprakelijkheid

  Bij een maatschap zijn de maten ieder voor een gelijk deel aansprakelijk voor schulden van de maatschap. Bij een vennootschap onder firma is sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten. Een commandiet is in beginsel niet hoofdelijk aansprakelijk, mits hij zich niet op de voorgrond begeeft. Voor een overeenkomst is vaak maatwerk nodig. Schakel een ervaren jurist in om je bij het opstellen van de overeenkomst bij te staan. Hekkelman is op dit gebied een zeer ervaren en deskundige partner. Neem gerust contact met ons op