BV & NV

  De besloten vennootschap (BV) en naamloze vennootschap (NV) zijn twee van de meest voorkomende rechtspersonen. Anders dan een persoon (natuurlijk persoon), is een rechtspersoon een juridische fictie.

  Een persoon bestaat immers fysiek en kan zelf rechten en verplichtingen aangaan. Een rechtspersoon is daarentegen ‘slechts’ een door de wet gecreëerd juridische figuur die alleen kan worden opgericht en handelen door de personen ‘achter’ de rechtspersoon (de aandeelhouder(s) en/of bestuurder(s)).

  Waarom richten personen dan een BV of NV op?

  Grofweg zijn er twee redenen om een BV of NV op te richten:

  1. Het drijven van een onderneming (met meerdere personen) waarbij de privé-aansprakelijkheid beperkt is.
  2. Het bijeenhouden van vermogen.