BV & NV

  De besloten vennootschap (BV) en naamloze vennootschap (NV) zijn twee van de meest voorkomende rechtspersonen. Anders dan een persoon (natuurlijk persoon), is een rechtspersoon een juridische fictie.

  Een persoon bestaat immers fysiek en kan zelf rechten en verplichtingen aangaan. Een rechtspersoon is daarentegen ‘slechts’ een door de wet gecreëerd juridische figuur die alleen kan worden opgericht en handelen door de personen ‘achter’ de rechtspersoon (de aandeelhouder(s) en/of bestuurder(s)).

  Waarom richten personen dan een BV of NV op?

  Grofweg zijn er twee redenen om een BV of NV op te richten:

  1. Het drijven van een onderneming (met meerdere personen) waarbij de privé-aansprakelijkheid beperkt is.
  2. Het bijeenhouden van vermogen.

  Aansprakelijkheid

  Wanneer een persoon een onderneming drijft, gaat hij/zij zelf rechten en verplichtingen aan. Bijvoorbeeld door een verkoopovereenkomst voor producten te sluiten met een partij. Wanneer deze producten niet geleverd worden, kan deze partij een rechtszaak starten, een schadevergoeding vorderen en bij toewijzing zich verhalen op het privévermogen van deze persoon.

  Wanneer de onderneming wordt gedreven vanuit de BV of NV, gaat alleen de BV of NV de rechten en verplichtingen aan. Dat betekent dus ook dat in beginsel alleen de BV of NV aansprakelijk is tegenover (bijvoorbeeld) de contractspartijen en deze zich alleen kunnen verhalen op het vermogen van de BV of NV De privé-aansprakelijkheid van de personen ‘achter’ de BV of NV is afgeschermd en hun privévermogen dus ook. Deze komen pas in het geding als er (bijvoorbeeld) sprake is van onbehoorlijk bestuur.

  Vermogen

  De onderneming en het daarbij behorende vermogen van de BV of NV is de onderneming en het vermogen van die BV of NV Personele wisselingen binnen de BV of NV (zoals het wisselen van bestuurders en aandeelhouders) hebben hierop geen invloed. De onderneming en het daarbij behorende vermogen kunnen dus verkocht worden door de aandelen in de BV of NV te verkopen en te leveren, zonder dat bijvoorbeeld overeenkomsten overgenomen moeten worden en tenaamstellingen moeten wijzigen.

  BV’s en NV’s onderscheiden zich van andere rechtspersonen (bv. coöperatie, vereniging, stichting) omdat het kapitaalvennootschappen zijn; het vermogen van de BV en NV is verdeeld in aandelen.

  Ervaring en specialisatie

  Het drijven van een onderneming via een BV of NV is niet eenvoudig en het is belangrijk om voorafgaande aan handelingen of bij geschillen juridische bijstand te krijgen van experts. Het notariaat en de advocatuur van Hekkelman hebben allebei experts met veel ervaring.

  Samenwerking notarissen & advocaten

  Onze experts van het notariaat en de advocatuur werken samen om ondernemers bijvoorbeeld te adviseren over en/of bij te staan bij:

  Notarissen

  Onze experts van het notariaat kunnen ondernemers verder bijvoorbeeld adviseren over en/of bijstaan bij:

  • Oprichting van een BV of NV (zoals het opstellen van de statuten).
  • Wijzigen van statuten.
  • Overdracht van aandelen.
  • Certificering van aandelen.
  • Fusie of splitsing.

  Advocaten

  Onze experts van de advocatuur kunnen ondernemers verder bijvoorbeeld adviseren over en/of bijstaan bij:

  Meer weten?

  Laat het een van onze experts gerust weten als je vragen hebt over een rechtsvorm of de BV of NV of daaraan gerelateerde onderwerpen. Zij staan jou met raad en daad terzijde en kunnen je eventueel doorverwijzen naar de juiste expert van Hekkelman. Neem daarom gerust contact op met een van onze experts voor een verkennend gesprek.