Rechtspersonen

  Wat is een rechtspersoon? Anders dan een natuurlijke persoon is een rechtspersoon een abstract begrip. Een natuurlijk persoon bestaat fysiek, een rechtspersoon ‘slechts’ in ons hoofd. Toch worden ze vermogensrechtelijk gelijkgesteld. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen verkoper, koper, schuldeiser, schuldenaar, bestuurder, aandeelhouder, erfgenaam, vruchtgebruiker enzovoort zijn. Voorbeelden van de meest voorkomende rechtspersonen zijn de BV, NV, vereniging en stichting. Grofweg zijn er twee redenen om een rechtspersoon op te richten:

  1. Beperken van privé-aansprakelijkheid
  2. Bijeenhouden van vermogen

  Aansprakelijkheid

  De rechtspersoon is zelfstandig drager van rechten en plichten. De natuurlijke personen die ‘handen en voeten geven’ aan de rechtspersoon niet. Als je een onderneming drijft in de vorm van een BV, drijft strikt genomen de BV de onderneming, en niet u. Je bent slechts bestuurder en aandeelhouder van de BV, de BV is de ondernemer. Dat betekent dus ook dat uitsluitend de BV aansprakelijk is tegenover (bijvoorbeeld) de leveranciers. Jouw privé-aansprakelijkheid is afgeschermd. Deze komt pas in het geding als er (bijvoorbeeld) sprake is van onbehoorlijk bestuur.

  Vermogen

  Het vermogen van een rechtspersoon is van die rechtspersoon. Personele wisselingen binnen de organen (bestuur, algemene vergadering) hebben hierop geen invloed. Bij een BV betekent dit dat aandelen kunnen worden overgedragen aan de (wisselende) aandeelhouders, terwijl de tenaamstelling van het vermogen altijd hetzelfde blijft.

  Specialistische kennis gewenst?

  Al worden rechtspersonen vermogensrechtelijk met natuurlijke personen gelijkgesteld. Dat hoeft niet te betekenen dat het natuurlijk aanvoelt om met rechtspersonen te werken. Het is daarom verstandig om een jurist in te schakelen die dagelijks met deze materie bezig is. Die juristen hebben we bij Hekkelman. Laat het ons gerust weten als je vragen hebt over rechtspersonen. Wij staan jou met raad en daad terzijde. Neem contact op met een van onze specialisten voor een verkennend gesprek.