Samenwerking & joint venture

    De steeds verder doorgevoerde specialisatie van producten en diensten, vergen meer en meer samenwerking en onderstrepen het belang van goede afspraken.

    Dat geldt bijvoorbeeld voor de samenwerking in de keten van producten en diensten waarbij de ene partij is vaak afhankelijk van de product of dienst van een andere partij. Als die partij niet of gebrekkig levert, ontstaat er een probleem in de hele keten. Samen brengen we de keten in kaart, markeren we de afhankelijkheden en passen daarop de contractering aan.

    Ook binnen organisaties en samenwerkingsverbanden is het nodig om afspraken te maken. Momenteel zijn wij heel actief in de ondersteuning van investeerders, bedrijven en overheden actief in de energietransitie De maatschappelijke uitdaging vraagt om een onconventionele manier van samenwerking, of in ieder geval, samen met partijen die elkaar in het verleden niet vaak tegenkwamen.

    Wij signaleren een trend die ervoor zorgt dat de focus vooral ligt op hoe het wél voor elkaar kan worden gebokst, in plaats van de loep te leggen op de gevaren en risico’s. Met het oog op het grotere belang, stellen wij de kritische vragen over het hoe en waarom voor u van een beoogde samenwerking, de gewenste checks and balances en de risicoverdeling. En adviseren wij over in welk vat een samenwerking het beste kan worden gegoten. Vaak kunnen er prima contracten worden gemaakt waarin de samenwerking vorm kan krijgen, maar soms is ook het oprichten van een nieuwe rechtspersoon waarin diverse partijen aandeelhouder worden, een joint venture, de beste optie.