Vereniging, coöperatie & stichting

  De rechtsvormen vereniging, coöperatie en stichting zijn rechtspersonen met ieder een eigen karakter.

  Vereniging

  De vereniging kent leden en is gericht op een bepaald doel. In de regel is dat een niet commercieel doel en ziet het op het gezamenlijke belang van de leden. Denk hierbij aan sportbeoefening, hobby en vrijetijdsbesteding, interesses, gezelligheid en activiteiten. De vereniging mag geen winst uitkeren. Leden zijn in beginsel niet aansprakelijk voor de verplichtingen die de vereniging jegens derden heeft.

  Coöperatie

  De coöperatie vertoont veel gelijkenis met de vereniging en kent ook leden. Het verschil is dat de coöperatie in materiële behoeften van de leden voorziet op basis van overeenkomsten die de coöperatie met de leden sluit. De coöperatie drijft een onderneming en mag winst uitkeren. In de statuten dient bepaald te worden of de leden al dan niet aansprakelijk zijn tegenover de coöperatie om bij te dragen in een tekort.

  Stichting

  De stichting kent geen leden en beoogt met een daartoe bestemd vermogen een statutair omschreven doel te verwezenlijken. Dat doel kan een goed of sociaal doel zijn, maar dat hoeft niet. Het bestuur is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de stichting. In de praktijk wordt er in de statuten van een stichting regelmatig een raad van toezicht ingesteld en worden de bevoegdheden tussen de raad van toezicht en het bestuur vastgelegd.

  Ervaring en specialisatie

  Hekkelman heeft ruime ervaring en is gespecialiseerd op het gebied van deze rechtsvormen. Omdat de wetgeving op dit gebied veel ruimte laat, kunnen statuten op maat gemaakt worden zodat deze perfect aansluiten op de behoeften. Dat ziet zowel op de oprichting als op statutenwijziging van een vereniging, coöperatie of stichting.