Vrijgestelde Beleggingsinstelling

  De vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) gaat over het besparen van belasting. Daar worden uiteraard voorwaarden aan gesteld. De VBI is een fiscaal instrument dat is vrijgesteld van vennootschaps- en dividendbelasting. Het kan een naamloze vennootschap met aandeelhouders (met publicatieplicht) betreffen (zie ook rechtspersonen) of een open fonds voor gemene rekening (OFGR) met participanten (zonder publicatieplicht). Door gebruik te maken van een VBI wordt privévermogen uit box 3 overgeheveld naar box 2. Vanwege het verschil in de belastingtarieven kan voordeel worden behaald. Een VBI kan fiscaal interessant zijn bij een vrij belegbaar vermogen vanaf € 1.500.000.

  Uitsluitend beleggen

  Een VBI mag uitsluitend beleggen en daarmee niet ondernemen. Er mag niet in alles belegd worden. Zo zijn onder meer beleggingen in onroerende zaken uitgesloten, en het verstrekken van (hypothecaire) geldleningen. De VBI kun je dus alleen overwegen als je liquide middelen of beleggingen heeft.

  Collectief

  Er moet sprake zijn van ten minste twee meerderjarige aandeelhouders of participanten, waarbij niemand meer dan een belang van 90% mag houden.

  Dividend

  De VBI is vrijgesteld van vennootschaps- en dividendbelasting, maar moet wel jaarlijks (forfaitair) een dividend aan haar aandeelhouders of participanten uitkeren van 4% van de waarde van de aandelen of participaties. Met ingang van 1 januari 2017 is dit percentage 5,5%.

  Belastingdienst

  De status van VBI moet met ingang van een boekjaar bij de Belastingdienst worden aangevraagd.

  Structurering

  Het opzetten van een VBI vraagt deskundige begeleiding. In veel gevallen is een  herstructurering noodzakelijk. Dat kan betekenen dat er een vennootschap moet worden opgericht of deze moet ontstaan als gevolg van juridische splitsing. Bij een open fonds voor gemene rekening (OFGR) moet ook een stichting worden opgericht die als beheerder of bewaarder fungeert. Vaak worden de echtgeno(o)te(e) of kinderen bij het opzetten van de VBI betrokken, vanwege de eis van het collectief beleggen. Het doen van schenkingen aan kinderen komt daarbij veelvuldig voor.

  Deskundigheid noodzakelijk

  Bij het opzetten van de VBI zijn juridische en fiscale deskundigheid en begeleiding noodzakelijk. Hekkelman heeft die kennis in huis. Wij zorgen voor de juiste overeenkomsten en akten en ontzorgen jou zoveel mogelijk. Wij treden daarbij uiteraard desgewenst ook in overleg met jouw andere adviseurs en de Belastingdienst.