Aansprakelijkheid

    Gemeenten en andere decentrale overheden hebben te maken met een breed palet aan taken en verantwoordelijkheden. Op alle deelterreinen kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor zaken anders gaan dan voorzien, en aansprakelijkheidsrisico’s ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan letselschade bij een fietser als gevolg van tekortschietend wegbeheer, vertragingsschade bij een ondernemer wegens een onjuiste vergunningverlening, of tevergeefs gemaakte onderzoekskosten wegens stukgelopen onderhandelingen over een ruimtelijke ontwikkeling.

    Strategisch handelen in een ingewikkeld rechtsgebied

    De rollen waarin een overheid aansprakelijk kan zijn, zijn dus divers. Tegelijkertijd is het toepasselijke recht allesbehalve overzichtelijk. Leerstukken als de formele rechtskracht, de taakverdeling tussen bestuurs- en burgerlijke rechter en het onderscheid tussen aansprakelijkheid wegens onrechtmatige overheidsdaad en rechtmatige overheidsdaad (planschade en nadeelcompensatie [link]) leiden tot de nodige complexiteit. Dat maakt het voor zowel burger als overheid soms lastig om in concrete gevallen de juiste strategische beslissingen te nemen. Pogingen van de wetgever om procedures te vereenvoudigen hebben tot dusver niet veel opgeleverd. Voor benadeelden blijft het dan ook een lastige zaak om de juiste route naar succes te vinden. Overheden op hun beurt kunnen vaak een beroep doen op formeel-juridische argumenten om aansprakelijkheid af te weren.

    Meer weten?

    Onze advocaten hebben ruime ervaring bij het adviseren en procederen in aansprakelijkheidskwesties waarbij de overheid is betrokken. Wij treden regelmatig op voor benadeelden of betrokken overheden. Wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk dan eens rond in onze publicaties of neem vrijblijvend contact met ons op.