Bestuurs(proces)recht

  Procederen voor of tegen de overheid is een vak apart. Formele vereisten spelen hierbij een grote rol. Daarvan afwijken kan verstrekkende gevolgen hebben. Hekkelman helpt jou graag dit te voorkomen.

  Rechtsbescherming tegen besluiten

  Als u belanghebbende bent bij een besluit kunt u in de meeste gevallen ‘rechtsmiddelen aanwenden tegen een besluit’. Afhankelijk van het soort besluit kan dit door het indienen van een zienswijze, een bezwaar en/of een beroepschrift.

  Vereisten

  In het bestuursrecht gelden strikte termijnen waarbinnen een zienswijze, bezwaar of beroepschrift moeten worden ingediend. Te laat indienen, leidt in beginsel tot niet-ontvankelijkverklaring. In dat geval worden uw bezwaren niet inhoudelijk behandeld. Dat is ook het geval indien de zienswijze, het bezwaar of het beroepschrift niet aan de wettelijke vereisten voldoet.

  Niet eens met een besluit?

  Word je geconfronteerd met een (voorgenomen) besluit waarmee je het niet eens bent, neem dan in een zo vroeg mogelijk stadium contact met ons op. Wij vertellen jou graag of tegen het (voorgenomen) besluit rechtsmiddelen open staan en wat je hiervoor moet doen.