Bouw

    De overheid is met afstand de grootste opdrachtgever van de bouwbranche. Doorgaans bouwt een opdrachtgever voor zichzelf. Kenmerkend aan de overheid is juist dat zij meestal bouwt voor de behoeftes van anderen. Denk aan maatschappelijk vastgoed, weg- en waterbouw, kunstwerken. Dat schept een extra verantwoordelijkheid: het bouwwerk moet geschikt zijn voor een publieke functie. Die verantwoordelijkheid kan op verschillende manieren worden geborgd. In het bestek, in de uitvoeringsvoorwaarden en in het contract. Dat is niet altijd even overzichtelijk. Terwijl bouwen toch al een complex proces is. Hekkelman kent dat proces en weet op welke plaats de verantwoordelijkheden geregeld moeten zijn. De specialisten van Hekkelman zijn bekend met alle facetten van de bouw. Vooraf, tijdens of achteraf: in elke bouwfase kunnen wij stenen bijdragen aan het bouwproces. Zodat het bouwwerk tot stand komt en in stand blijft. Hekkelman helpt jou graag de kwaliteit van jouw bouwproces te borgen. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.