Gebiedsontwikkeling

    Gebiedsontwikkeling staat voor de ontwikkeling van één of meer functies zoals wonen, bedrijvigheid, detailhandel, recreatie, natuur en infrastructuur, of een combinatie daarvan. Vaak is gebiedsontwikkeling zeer complex, bijvoorbeeld door de ligging nabij een natuurgebied, of door het grote aantal belanghebbenden. De advocaten van Hekkelman zijn gespecialiseerd in alle juridische aspecten van gebiedsontwikkeling. Het gaat daarbij onder meer om hun kennis van en ervaring in de relevante civielrechtelijke leerstukken en omgevingsrecht, maar ook in vraagstukken in het natuurbeschermingsrecht, aanbestedingsrecht, staatssteunrecht en bouwrecht.

    Begeleiding van A tot Z

    Onze specialisten kunnen een gebiedsontwikkeling van A tot Z juridisch begeleiden. Zij hebben uitgebreide ervaring in het voeren van onderhandelingen over gebiedsontwikkelingsovereenkomsten. Zij kunnen deze overeenkomsten voor je opstellen. En zij kunnen voor jou procederen over geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomsten ontstaan.

    Sparringpartner voor het bestuursrechtelijk traject

    De afspraken tussen partijen bij gebiedsontwikkeling worden vertaald in een ruimtelijk besluit, bijvoorbeeld een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning. Ook hiervoor bieden wij gespecialiseerde diensten aan. De advocaten van Hekkelman weten hoe een ruimtelijk besluit tot stand komt. Zij zijn sparringpartner voor de diverse deskundigen die bij de voorbereiding van een ruimtelijk besluit betrokken zijn. Zij zijn onder meer thuis op het vlak van milieueffectrapportage, natuur, geluid, externe veiligheid, de Ladder voor duurzame verstedelijking, parkeren, trilling en flora en fauna. Bovendien hebben zij uitgebreide ervaring in het voeren van procedures over ruimtelijke besluiten bij de bestuursrechter. Neem gerust contact met ons op voor een verkennend gesprek.