Gemeenschappelijke regelingen

  De toenemende decentralisatie leidt tot steeds grotere verantwoordelijkheden voor gemeenten. Om de bestuurlijke slagkracht daarbij op peil te houden, kan samenwerking gewenst zijn. De gemeenschappelijke regeling is een figuur die daarvoor veel gebruikt wordt. Rond 2012 bestonden er maar liefst 512 gemeenschappelijke regelingen in Nederland. Het aantal is sindsdien alleen maar toegenomen. De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) biedt een betrekkelijk overzichtelijk kader voor het treffen en in stand houden van een gemeenschappelijke regeling. Niettemin kunnen zich verschillende situaties voordoen waarin juridische vragen rijzen, en waarin een expert het antwoord kan bieden.

  Van oprichting tot opheffing

  Overheden kunnen om verschillende redenen kiezen voor een publiekrechtelijke samenwerkingsvorm als de gemeenschappelijke regeling. Ook de taken en bevoegdheden die aan het samenwerkingsverband worden toebedeeld, kunnen van geval tot geval verschillen. Al deze aspecten zijn van belang voor de inrichting van de regeling. Kan worden volstaan met een regeling ‘zonder meer’, of is het noodzakelijk een openbaar lichaam in het leven te roepen? Door wijzigende regelgeving of (bijvoorbeeld) een gemeentelijke herindeling, kan er ook aanleiding zijn om bestaande regelingen aan te passen of op te heffen. In de ideale situatie bereiken de deelnemers volledig zelfstandig overeenstemming over de marsroute daarvoor. In de praktijk blijkt er echter vaak behoefte aan een juridische plaatsbepaling op één of meer deelonderwerpen, om tot weloverwogen beslissingen te kunnen komen. De experts van Hekkelman adviseren op regelmatige basis over de vormgeving van gemeenschappelijke regelingen en daarmee verwante juridische vragen, zowel in de fase van oprichting als daarna. Wij doen dat zowel op verzoek van gemeenschappelijke regelingen zelf, als op verzoek van één of meer individuele deelnemers. Wij streven daarbij naar praktische adviezen, met gevoel voor politieke verhoudingen. Ben je benieuwd naar wat wij bij deze samenwerkingsvorm voor jou kunnen betekenen? Neem gerust contact op met een van onze experts voor een vrijblijvend gesprek.

  blog

  Het vernieuwde model verwerkersovereenkomst van de VNG

  Lees meer
  Liesbeth Woolschot Gepubliceerd op 22 februari 2019