Gemeentewet

    De Gemeentewet regelt de opbouw van de gemeentelijke organisatie en kent bevoegdheden toe aan de verschillende bestuursorganen van de gemeente: gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders en de burgemeester. De ontwikkeling van de Gemeentewet staat niet stil. Met name op het gebied van de handhaving van openbare orde en veiligheid wijzigt de wet regelmatig. Wie antwoord wil geven op de vele alledaagse vraagstukken rond de Gemeentewet moet over specialistische en actuele kennis beschikken. De gemeenteraad kan verordeningen maken in het belang van de gemeente. De belangrijkste verordening is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), met onder meer vergunningstelsels voor de exploitatie van een horecabedrijf en voor evenementen. Maar ook belastingverordeningen, zoals die voor de onroerendezaakbelasting, vinden hun grondslag in de Gemeentewet. Het college van burgemeester en wethouders is belast met het dagelijks bestuur van de gemeente en mag op grond van verschillende wetten en regels, waaronder de APV, besluiten nemen. Ook de burgemeester mag besluiten nemen als hem die bevoegdheid is verleend. Veel besluiten die de burgemeester op grond van de Gemeentewet mag nemen houden verband met de handhaving van de openbare orde. Dat is een van zijn kernbevoegdheden.

    Meer weten?

    Neem gerust contact op met een van onze specialisten voor een verkennend gesprek. Wij staan jou graag te woord.